Komende twee jaar veel hinder op de A29 vanwege onderhoud

In 2023 en 2024 zal er hinder zijn op de A29 vanwege de renovatie van deze snelweg. Aangezien zowel de Haringvlietbrug als de Heinenoordtunnel in onderhoud gaan, is er een lange periode van oponthoud. TLN is blij dat Rijkswaterstaat de afsluitingen van de kunstwerken op elkaar afstemt en dat de werkzaamheden in de zomermaanden plaatsvinden, maar blijft benadrukken hoe belangrijk goede communicatie, duidelijkheid over omleidingsroutes en het inzetten op een werkgeversaanpak is. Daarnaast dient er goed met de omgeving gecommuniceerd te worden, om ook af te kunnen stemmen op eventuele werkzaamheden op het regionale wegennetwerk.

De renovatie van de Heinenoordtunnel vindt plaats in 2023 en 2024. De tunnel gaat dan regelmatig dicht in 1 of beide rijrichtingen. Er komt onder andere nieuw asfalt, er vinden betonreparaties plaats en de technische installaties en bedienings-, besturings- en bewakingssysteem worden vervangen. Tot eind april gaat dit voornamelijk om weekend- en nachtafsluitingen van een bepaalde richting, maar daarna volgt er een langere periode waarin de tunnel in beide richtingen is afgesloten:

- Van vrijdag 28 april 22.00 uur tot maandag 8 mei 05.00 (tunnel dicht in beide richtingen)

Vervolgens zijn er tot en met eind 2024 verschillende weekend en nachtafsluitingen, afgewisseld met perioden waarin de tunnel langer dicht is. De planning daarvan kan nog wijzigen, maar ziet er nu zo uit:

- Van maandag 7 augustus (2023) 01.00 uur tot vrijdag 1 september (2023) 05.00 uur (tunnel dicht in beide richtingen)
- Van vrijdag 26 juli (2024) 22.00 uur tot maandag 12 augustus (2024) 05.00 uur (tunnel dicht in beide richtingen)

De volledige planning vind je hier.

Planning Haringvlietbrug

In 2023 wordt ook de Haringvlietbrug gerenoveerd. De klep de klep en het bewegingswerk van de brug wordt vervangen en de technische installaties en bedienings-, besturings- en bewakingssystemen worden vernieuwd. In de zomer en het najaar van 2023 vinden er 10 nachtafsluitingen van de brug plaats. De meeste hinder zal zich voordoen in de maanden juni en juli:

– Voor het vervangen van de beweegbare delen van de Haringvlietbrug wordt de brug in 2023 van vrijdag 9 juni 22.00 uur tot en met vrijdag 28 juli 23.00 uur volledig afgesloten voor al het wegverkeer. Een uitloop tot en met vrijdag 4 augustus is mogelijk. Verkeer wordt in deze periode omgeleid via de Moerdijkbrug (A16) en de Haringvlietdam (N57).

De volledige planning vind je hier.

Omleidingsroutes

Tijdens de afsluiting van de Haringvlietbrug wordt het verkeer omgeleid via de N57 of via de A16 en A17. De omleidingsroutes tijdens de afsluiting van de Haringvlietbrug vind je ook op deze omleidingskaart. Voor de Heinenoordtunnel zijn de omleidingen afhankelijk van de rijrichting waarin de tunnel gesloten is en de bestemming. Verkeer wordt omgeleid via de autowegen N57 en N217 en via de snelwegen A16, A17 en A59. Als de tunnel in beide rijrichtingen is afgesloten gelden deze omleidingen. Tijdens de afsluitingen in noordrichting (Rotterdam) gelden deze omleidingen en tijdens afsluitingen in zuidrichting (Bergen op Zoom) gelden deze omleidingen. Tijdens de afsluitingen is de Kiltunnel tolvrij.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.