Kostenontwikkelingen goederenvervoer beïnvloed door coronacrisis

In 2020 heeft de coronacrisis een aanzienlijke invloed gehad op de kostenontwikkeling in het goederenvervoer. Werkgevers en werknemers in de sector hebben gezien de onzekere economische omstandigheden gezamenlijk besloten voor 2020 geen loonsverhoging door te voeren. Het totale kostenniveau is in 2020 nagenoeg gelijk gebleven. Dat blijkt uit het rapport ‘Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2020-2021’ van onderzoeksbureau Panteia.

Realisatie en raming
De gerealiseerde kostenontwikkeling in 2020 ligt tussen de -0,7% (bestelautovervoer) en 0,6% (internationaal vervoer). Voor 2021 ligt de verwachting tussen de 1,1% en 1,5%. Deze verwachting is voornamelijk gebaseerd op cijfers van het Centraal Planbureau. Omdat verschillen bij deelsectoren heel groot zijn, is geen algemeen percentage voor de gehele bedrijfstak weer te geven. Daarnaast is nog niet duidelijk wat de loonkosten zullen doen en wat de effecten van de coronacrisis zullen zijn.
Het getal voor 2020 is het gecombineerde effect van veranderingen per kostensoort. Zo daalden in 2020 de loonkosten, de brandstofkosten en de rentekosten terwijl de afschrijvingskosten en de verzekeringskosten juist toenamen.

Loonkostenontwikkeling
In 2020 bleven de lonen gelijk waardoor de reguliere loonontwikkeling 0% is. De in het rapport genoemde lichte daling van de loonkosten heeft te maken met de eenmalige uitkering in 2019 in het kader van de ‘waarde vakantiedag’. TLN benadrukt de onzekerheid over de loonkostenontwikkeling in 2021. Omdat voor 2021 nog geen cao is afgesloten, gaat het rapport uitsluitend uit van de cijfers van het Centraal Planbureau, een stijging van 1,5%.

Corona
Ten opzichte van de vorige editie is één belangrijk onderdeel toegevoegd: de effecten van de coronacrisis op de kostenontwikkeling. Omdat het hopelijk gaat om een eenmalige situatie en omdat ze verschillen per bedrijf en deelmarkt zijn de effecten afzonderlijk vermeld. Ze maken dan ook geen onderdeel uit van de reguliere berekening van loon- en prijsontwikkeling. Bedrijven doen er wel wijs aan rekening met deze effecten te houden. Veel transportbedrijven hebben te maken met een forse omzetdaling. Daarnaast zijn er zowel kostenverhogende als -verlagende effecten. Mogelijke effecten van corona zijn bijvoorbeeld extra loonkosten als gevolg van stijgend ziekteverzuim en/of het ontbreken van op- en retourvracht en een lagere beladingsgraad.

Nieuw
De rapportage over kostenontwikkelingen wordt door Panteia jaarlijks opgesteld in opdracht van evofenedex en TLN. Nieuw in het huidige rapport zijn de kostenontwikkelingen van intermodaal vervoer, de kostenontwikkelingen van vervoer op Denemarken en Zweden en een “congestietabel”. De congestietabel geeft de kostenverandering weer als gevolg van een wijziging van de rijsnelheid.

Panteia
In de sector wordt nog vaak gesproken over ‘het NEA-rapport’. Panteia is sinds een aantal jaar de nieuwe naam van NEA. De gehanteerde systematiek is hetzelfde gebleven. Het gaat om een onafhankelijke en objectieve berekening van de kostenontwikkeling. Het rapport geldt als onmisbare en betrouwbare bron voor verladers en vervoerders.

Meer informatie
In voorgaande jaren werd het rapport gepresenteerd tijdens een bijeenkomst. Vanwege de beperkende coronamaatregelen is het rapport dit jaar tijdens een webinar gepresenteerd. Het webinar kan je hier terugkijken en op deze pagina is het rapport te downloaden. 

Meer weten?

Contact de expert

Roger van Straaten

Beleidsadviseur