Langere truckcabines eerder toegestaan

Langere aerodynamische vrachtautocabines worden al vanaf september 2020 toegestaan. Combinaties met deze cabines mogen 70 tot 90 cm langer zijn dan de huidige afmetingen. Het Europees Parlement en de EU-ministerraad hebben daarover een akkoord bereikt.

​Het toestaan van langere aerodynamische cabines dient twee belangrijke doelen. Ten eerste een betere stroomlijn, met als gevolg minder brandstofverbruik en daarmee een lagere CO2-uitstoot van het wegtransport. En ten tweede een beter zichtveld voor de chauffeur, wat een positief effect heeft op de verkeersveiligheid. De Commissie verwacht hiermee jaarlijks in de Europese Unie 300 tot 500 levens te besparen.

Verzet tegen termijn

De mogelijkheid om verlengde cabines toe te staan, maakt onderdeel uit van richtlijn 96/53 inzake de afmetingen en gewichten voor wegvoertuigen. Deze bepaling is bij de laatste wijziging in 2015 hierin opgenomen. Om voertuigfabrikanten de tijd te geven nieuwe cabines te ontwikkelen, is destijds besloten dat deze pas 3 jaar na het bekend worden van de toelatingseisen op de markt mogen komen.

Zoals het er nu naar uitziet, worden deze voorschriften in november van dit jaar gepubliceerd. Dat zou betekenen dat de nieuwe cabines pas eind 2022 verkocht mogen worden. TLN en een groot aantal andere organisaties hebben zich vanaf het begin tegen deze termijn van 3 jaar verzet. De maatregel zou fabrikanten ontmoedigen om versneld met nieuwe, zuinige en veilige cabines te komen. Het belemmert ook de ontwikkeling van nieuwe technologieën en ontwerpen.

Mede vanuit het belang van CO2-reductie en de verbetering van de verkeersveiligheid heeft de Commissie besloten in te stemmen met een eerdere startdatum. Er ligt inmiddels een nieuw wijzigingsvoorstel om de ingangstermijn voor nieuwe cabines al vanaf september 2020 toe te staan.

Meer ruimte en comfort

De nieuwe voorschriften zullen het aangezicht van vrachtauto’s gaan veranderen. Er zal een verschuiving plaatsvinden van de huidige cabine met een stompe voorkant naar een meer schuine, aerodynamische voorzijde. Naast een beter zichtveld zal deze cabine ook meer ruimte en comfort bieden voor de chauffeur.

Tevens biedt de nieuwe cabine meer mogelijkheden voor het gebruik van alternatieve aandrijving, waarvoor vaak meer ruimte nodig is. In de nieuwe, nog te publiceren, typegoedkeuringsrichtlijn komen de eisen te staan waaraan de cabines voor toelating moeten voldoen. De extra toegestane lengte hangt van meerdere factoren af, maar zal naar verwachting tussen de 70 en 90 cm bedragen. Deze extra lengte wordt niet bij de totale combinatielengte meegerekend (blijft gelijk), maar mag niet leiden tot meer laadruimte.

Nieuwe richtlijn voor direct zicht

De nieuwe voorschriften zijn niet verplichtend, maar fabrikanten zullen om meerdere redenen hier toch mee aan de slag moeten. Enerzijds omdat ze te maken krijgen met strengere CO2-wetgeving en anderzijds omdat er ook plannen zijn voor een nieuwe richtlijn voor direct zicht. Deze verplichte richtlijn gaat strengere eisen voorschrijven voor het directe zichtveld van chauffeurs, dus zonder gebruik van spiegels en camera’s. Via deze weg wil de Commissie de invoering van veiligere en ook zuinigere vrachtauto’s doorvoeren. Over een ingangsdatum van deze richtlijn is nog niets te zeggen.

Instemmen

De voorstellen voor de vervroegde ingangsdatum van nieuwe cabines zijn nog niet definitief. De Europese Raad moet er nog mee instemmen. Ook het Europees Parlement moet er nog over stemmen. Dat zal binnenkort gebeuren.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs