Leiden kiest voor slimme, emissievrije stadsdistributie

De gemeente Leiden sluit zich aan bij de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Wethouder Martine Leewis (Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte) ondertekende daarvoor onlangs de Green Deal. Goed nieuws, vindt TLN.

​Het is belangrijk voor transporteurs dat de toegang tot de binnenstad in alle steden gelijk is. Immers, op die manier kunnen ze met één voertuig verschillende steden achter elkaar bevoorraden. Uniforme regels zijn tevens belangrijk omdat deze investeringszekerheid bieden voor transporteurs.

Landelijke afspraak

De Green Deal ZES is een landelijke afspraak tussen gemeenten, bedrijven en ondernemersorganisaties waarin wordt gestreefd naar slimme, emissievrije stadsdistributie in 2025. Dat Leiden hier nu ook bij aanhaakt, geeft ondernemers duidelijkheid en zekerheid voor verdere investeringen.

Goed voorbeeld

De volgende stap richting een emissievrije stadslogistiek is het sluiten van een convenant, met concrete, realistische maatregelen. De gemeente Den Haag heeft al zo’n convenant gesloten​ en geldt volgens TLN als goed voorbeeld. De partijen die dat convenant tekenden, gaan bekijken op welke wijze de inzet van elektrische voertuigen voor stadsdistributie gestimuleerd kan worden. En er zal worden onderzocht of de bevoorrading anders kan worden georganiseerd, zodat er minder voertuigen nodig zijn. Wethouder Leewis sprak de ambitie uit om in het najaar zo’n convenant te ondertekenen in Leiden.

Meer weten?

Contact de expert

Anne-Marie Nelck

Clustermanager distributie