‘Limburg kan van start met beveiligde truckparkings aan het hoofdwegennet’

Er komen beveiligde truckparkings langs de snelweg. Na onderzoek op verzoek van de provincie Limburg heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten te starten met pilots in deze provincie. TLN is hier positief over en hoopt dat meer provincies, waar het tekort aan parkeerplaatsen ook speelt, bij de pilots aansluiten.

Er bestaat al jaren een groot tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Bestaande beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens bevinden zich niet langs de snelweg, maar aan het onderliggend wegennet. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het nu mogelijk gemaakt, na positieve resultaten van een onderzoek, om pilots te starten met beveiligde truckparkings aan het hoofdwegennet.

Beveiligde truckparkings aan de verzorgingsplaats

Onder andere TLN en de Provincie Limburg hebben bij het ministerie gevraagd om ook aan het hoofdwegennet de aanleg van beveiligde truckparkings mogelijk te maken. Zo’n beveiligde truckparking zou dan aangrenzend aan de verzorgingsplaats aangelegd kunnen worden, afgesloten met hekwerken en met voorzieningen voor vrachtwagenchauffeurs. Eerder was het gebruikelijk om truckparkings uitsluitend aan het onderliggend wegennet te realiseren.

Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels (mobiliteit en infrastructuur): ‘Er zijn in Nederland nog weinig van dit soort beveiligde parkings. Gevolg is dat vrachtwagens worden geparkeerd op plaatsen waar het leidt tot sociale onveiligheid of zelfs verkeersonveiligheid en veel ladingdiefstal. Ik ben blij dat we in onze provincie goed zorgen voor de veiligheid van truckers én andere verkeersdeelnemers op de belangrijke goederencorridor Rotterdam-Limburg-Duitsland.’

Geen belemmeringen

De aanleg van beveiligde truckparking aan het onderliggend wegennet leverde in de praktijk veel problemen en slechts een beperkt aantal goed functionerende locaties op. Omdat duidelijk werd dat het tekort niet kon worden weggenomen, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek laten doen. In het onderzoek, uitgevoerd door Panteia en AT Osborne is ingegaan op juridische aspecten, veiligheid en economische effecten van de aanleg van nieuwe beveiligde truckparkings die bereikbaar zijn via de bestaande verzorgingsplaatsen aan de snelweg. De onderzoekers concluderen dat er geen belemmeringen zijn voor het ontsluiten van beveiligde truckparkings via het hoofdwegennet en adviseert de minister om pilots toe te staan. De minister neemt deze aanbeveling over en geeft provincies en gemeenten de mogelijkheid om met pilots te onderzoeken of het bereikbaar maken van beveiligde truckparkings vanaf het hoofdwegennet inderdaad een goede oplossing kan zijn.

Voortvarend

De provincie Limburg heeft afgelopen september in een brief (20220930 Brief inzake Beveiligde vrachtwagenparkeerplaatsen - Provinciale Staten van Limburg) al aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd deze mogelijkheid te bieden en aangegeven pilots te kunnen en willen inrichten. Een goede stap naar meer parkeerplaatsen voor vrachtwagens op een belangrijke plek voor het goederenvervoer. TLN hoopt op een voortvarende en succesvolle aanleg van deze proefparkeerplaatsen.

Meer provincies?

Het tekort aan parkeerplaatsen speelt niet alleen in Limburg. TLN hoopt dat meer provincies het voorbeeld van Limburg volgen en zich melden bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om aan te sluiten bij de pilot.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.