LZV’s mogen binnenkort grens over naar Duitsland

De transportsector heeft er lang op moeten wachten, maar na het zomerreces is het zover. Dan ondertekenen Nederland en Duitsland een zogenaamde bilaterale verklaring waarmee grensoverschrijdend vervoer van LZV’s tussen beide landen officieel is toegestaan.

De ecocombi of LZV is in ons land inmiddels een bekende verschijning op de weg. Er rijden naar schatting zo’n 2.500 van deze lange vrachtautocombinatie’s (maximale lengte 25,25 m, maximum gewicht 60 ton) rond en dat aantal neemt jaarlijks toe.
Sinds 1 januari 2017 kent ook Duitsland wetgeving voor LZV’s. Ondanks de strengere voorwaarden en het beperkte maximum gewicht van 40 (44 ton intermodaal vervoer) zijn er ook in Duitsland inmiddels vele honderden LZV’s in gebruik.

Bilaterale verklaring

Ondanks dat er dagelijks tientallen Nederlandse LZV’s naar Duitsland en verder (Scandinavië en Tsjechië) rijden, is grensoverschrijdend vervoer nog steeds niet toegestaan. De combinaties voldoen aan alle Duitse eisen, maar formeel gezien zijn ze in overtreding. En dat zorgt regelmatig voor problemen. Duitsland heeft altijd aangegeven grensoverschrijdend vervoer toe te willen staan, maar wel onder de voorwaarde dat dit in een zogenaamde bilaterale verklaring is vastgelegd. Dat is in lijn met het EU-standpunt over grensoverschrijdend vervoer met LZV’s. Het mag als beide landen daarmee officieel instemmen.

Druk uitoefenen

TLN heeft in de afgelopen jaren veel lobbywerk gedaan om te zorgen dat deze verklaring er komt. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is er een eerste opzet voor het document gemaakt en ook daarna zijn we druk blijven uitoefenen om het voor elkaar te krijgen. Vaak leek dat het geval te zijn, maar dan bleek Duitsland toch meer tijd nodig te hebben. Uit betrouwbare bron hebben we nu vernomen dat de finish in zicht is. Beide landen zijn akkoord en het document ligt klaar voor ondertekening. Zoals het er nu uitziet zal dat na het zomerreces gebeuren. Na de ondertekening mogen LZV’s tussen Nederland en Duitsland eindelijk officieel de grens over.

Huidige voorschriften blijven in tact

In de overeenkomst komen de voorwaarden te staan waar LZV’s bij grensoverschrijdend verkeer tussen Nederland en Duitsland aan moeten voldoen. Om het proces niet verder te vertragen is ervoor gekozen de huidige voorschriften te handhaven. De enige verandering is dat je vanuit wettelijk oogpunt gezien de grens over mag. Verder blijft alles zoals het is. Een Nederlandse LZV zal dus, net als nu, in Duitsland aan de Duitse voorwaarden moeten voldoen. Er moet dus een Duits keuringscertificaat aanwezig zijn en de chauffeur moet de Duitse LZV-rijopleiding gevolgd hebben. Ook mogen de Duitse LZV-gewichten en aslasten niet overschreden worden. Andersom geldt dat een Duitse LZV in Nederland aan de Nederlandse eisen moet voldoen. Het harmoniseren van de voorschriften is een volgend doel.

Meer weten?

Contact de expert

Ambro Smit

Deelmarkt secretaris