LZV’s ook in Noordrijn-Westfalen toegestaan

Langere vrachtautocombinaties (LZV’s) zijn vanaf 29 december ook in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) toegestaan. Ze mogen rijden op alle autosnelwegen en een aantal trajecten op het onderliggende wegennetwerk.

​​Ook de deelstaten Rheinland-Pfalz en Saarland staan voor het eerst LZV’s op delen van hun grondgebied toe.

Positivne​tz

LZV’s mogen sinds 1 januari 2017 in Duitsland op wegen rijden die hiervoor zijn vrijgegeven, het zogenaamde ‘Positivnetz’. Met de nieuwe wijziging van de Duitse wetgeving voor LZV’s die op 29 december in werking treedt, wordt het Positivnetz verder uitgebreid.

Het beslaat nu vrijwel het hele Duitse snelwegennet en veel belangrijke wegen op het onderliggende wegennet. Berlijn is nog de enige deelstaat waar LZV’s niet mogen rijden.

​Meer mogelijkheden

TLN is erg blij met de toetreding van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Deze voor Nederland belangrijke deelstaat is altijd een fervent tegenstander van LZV’s geweest.

Na een jarenlange lobby heeft de deelstaatregering nu toch besloten om LZV’s toe te staan. Het biedt bedrijven veel meer mogelijkheden om met LZV’s naar Duitsland te rijden.

Aantal voorwa​arden

Voor het rijden met LZV’s in Duitsland is geen speciale ontheffing vereist. Wel moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo is het maximum gewicht beperkt tot 40 ton, resp. 44 ton voor intermodaal vervoer. Ook gelden er specifieke eisen voor de combinatie en de chauffeur.

Er mag verder uitsluitend op het Positivnetz worden gereden. Aanvragen voor nieuwe wegen kunnen bij de betreffende wegbeheerders worden ingediend.

​Grensoverschrijdend vervoer met LZV’s is formeel nog niet toegestaan. Echter, als er bij de grens wordt losgekoppeld en na de grenspassage weer wordt aangekoppeld, zou het wel mogen. TLN blijft zich ervoor inzetten dat dit officieel geregeld wordt. Dit is pas mogelijk als Duitsland een nieuwe regering heeft.

Meer weten?

Contact de expert

Ambro Smit

Deelmarkt secretaris