Maak infrastructuur Westland toekomstbestendig

Om de infrastructuur in het Westland toekomstbestendig te houden zijn investeringen nodig. Dit stellen evofenedex, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Royal FloraHolland en VNO-NCW West vandaag in een brief aan de provinciale politieke partijen.

Dagelijks rijden duizenden voertuigen in het Westland om naar het werk te gaan of om goederen op te halen en af te leveren. Grote stromen van onder andere bloemen, planten en groenten gaan vanuit het Westland over de Veilingroute (N222) naar het achterland, luchthaven Schiphol of de Rotterdamse Haven. Deze economische levensader is daarmee van groot belang voor Zuid-Holland. Een toekomstbestendige en verkeersveilige route met 2×2 rijstroken is daarom onontbeerlijk.

Groeiende economie en mobiliteit

Volgens de groeicijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek groeide de economie in de regio Westland en Delft met 3,2% in 2017. Dit heeft ook gevolgen voor de mobiliteit in de regio. Tegelijkertijd is door Westland in Cijfers berekend dat er meer bedrijven worden opgericht dan er worden opgeheven in de regio. De verwachting is dat door de groeiende economie deze cijfers zeker niet zullen afnemen en dit dus leidt tot een verdere groei van mobiliteit.

Integrale aanpak

Om het Westland ook in de toekomst bereikbaar en verkeersveilig te houden is het nodig om in het gehele gebied de aansluitingen, kruispunten en rotondes te onderzoeken en aan te pakken. In een integrale gebiedsaanpak past volgens ons ook het toepassen van slimme verkeersmanagementsystemen, zoals ‘talking logistics’ om de doorstroming op korte termijn te verbeteren en CO2-uitstoot te besparen. We hebben daarnaast grote waardering voor de wijze waarop de provincie Zuid-Holland de N211 heeft opgewaardeerd. De eerste CO-2 negatieve weg van Nederland. Mogelijk kan dit op eenzelfde manier worden aangepakt, waardoor een toekomstbestendige Green Gateway naar Greenport Westland ontstaat.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid