Mededeling OGA niet in DMS

Fenex heeft van leden veel reacties ontvangen op het bericht van de Douane dat de maandelijkse OGA (Overzicht Gedane Aangiften) niet langer door de Douane verstrekt zal worden als de overgang naar DMS straks is voltooid. Wij hebben de Douane laten weten dat deze mededeling, via een kort bericht van de Nationale Helpdesk, nogal rauw op het dak van onze leden viel. Ook omdat werd medegedeeld dat vragen over het stopzetten van de toezending door hen niet worden beantwoord.

Wij hebben gevraagd het niet meer verstrekken van een OGA op de ODB agenda te zetten omdat leden hiertegen grote bezwaren hebben. Zonder OGA zullen leden een totaalbedrag zonder enige specificatie moeten gaan betalen. Verrekeningen uit voorgaande periodes, aanvullende UTB’s en maandoverschrijdingen zijn dan niet meer zichtbaar. Voor bedrijven is het belangrijk te weten of het totaalbedrag overeenkomt met de individuele aangiften van die maand en of er aanvullende bedragen zijn belast uit andere maanden.

Wij hebben kenbaar gemaakt dat – zonder dit overzicht – het een bijna onmogelijke opgave zal zijn om bedragen aan aparte aangiften e.d. te koppelen.

De Douane hebben wij dan ook dringend verzocht de OGA te handhaven of met een oplossing hiervoor te komen, omdat het niet meer verstrekken van de OGA bijzonder problematisch zal zijn voor expediteurs/logistiek dienstverleners.

Meer weten?

Contact de expert

Team Fenex

Fenex-specialisten

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.