Meer beveiligde parkeerplaatsen nodig

Vandaag bleek bij de drukbezochte conferentie over veilig wegvervoer, dat er wel bereidheid is in de transportbranche om gebruik te maken van beveiligde parkeerplaatsen, maar dat het vaak nog ontbreekt aan voldoende capaciteit.

​​​“Vandaag werd duidelijk: er is een fors tekort aan beveiligde parkeerplaatsen. Daar moet wat aan gebeuren! Tot nu toe spraken de betrokkenen – bedrijfsleven, overheden en Europa – niet met elkaar. Die hebben we vandaag bij elkaar gebracht”. ​Aldus Europarlementariër​ Peter van Dalen (Christenunie/SGP).

Arthur van Dijk, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland: “Goed handhaven op veilig parkeren vinden we heel belangrijk, maar dat kan natuurlijk alleen goed gedaan worden als er voldoende alternatieven geboden kunnen worden.”

Oplossingen parkeerproblematiek

Tijdens de geslaagde conferentie, georganiseerd door Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Europarlementariër Peter van Dalen, werd gedebatteerd met vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het ministerie van Infrastructuur & Milieu, de Provincie Gelderland en het bedrijfsleven over oplossingen voor de parkeerproblematiek voor vrachtwagens. Belangrijke boodschap vandaag was dat er geld beschikbaar is in de Europese Unie voor de aanleg van meer beveiligde parkeerplaatsen. De conferentie was een goede start voor het realiseren van deze doelstelling.

Blijf bouwen én optreden

Op de bijeenkomst bleek veel belangstelling voor het ‘Rotterdamse model’. Én blijven bouwen aan nieuwe beveiligde parkeerplaatsen én optreden tegen wild-parkeren. Knelpunt voor Rotterdam is nog steeds: de financiering. Maar vandaag bleek: de EU heeft cofinanciering beschikbaar. “Hier gaat iets moois van komen”, gaf Peter van Dalen aan.

​​Zorg voor goede voorzieningen

Voor TLN blijft voorop staan dat er vo​or de chauffeurs goede voorzieningen moeten zijn: “TLN wil een humane behandeling van chauffeurs: dat betekent voor de 45 uur rust een duidelijk verbod, met een mogelijkheid deze ééns in de vier weken in de cabine te kunnen genieten, bij voorkeur op een beveiligde parking met goede faciliteiten.“

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid