Meer budget voor bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek goed voor transportsector

De provincie Zuid-Holland investeert 20 miljoen euro in het verbeteren van bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek. Tientallen transportbedrijven profiteren hiervan. Mede dankzij de inzet van TLN werd een voorgenomen bezuiniging omgezet in een extra investering.

Goede aansluitingen tussen provinciale- en Rijkswegen zijn belangrijk voor de Zuid-Hollandse bereikbaarheid en economie. TLN verzette zich vorig jaar dan ook toen de provincie Zuid-Holland aankondigde 20 miljoen euro te willen besparen op het budget voor mobiliteitsmaatregelen in de Duin- en Bollenstreek.

In een gezamenlijke reactie met verladersorganisatie evofenedex riep TLN de Provinciale Staten op om niet in te stemmen met de bezuiniging, maar juist te investeren in de infrastructuur in de Duin- en Bollenstreek. Een motie van Jacco Schonewille (CU/SGP), Jeroen van Dijken (VVD) en Michel Rogier (CDA) onderstreepte het belang van oplossingen voor mobiliteitsknelpunten in de Duin- en Bollenstreek. De bezuiniging ging vooralsnog niet door. De provincie werd door deze aangenomen motie opgeroepen om de bezuiniging van 20 miljoen euro op het totaal van 47,2 miljoen euro te parkeren en te wachten op een plan van aanpak voor mobiliteitsmaatregelen.

De regio, ondersteund door een manifest vanuit het bedrijfsleven, heeft vervolgens een voorkeurspakket van mobiliteitsmaatregelen ingediend met aandacht voor het versneld realiseren van twee wegverbindingen, een netwerk van doorfietspaden en hoogwaardige OV-oplossingen. De geparkeerde bezuinigingen werden geschrapt. TLN is blij over het herstellen van het oorspronkelijke bedrag voor mobiliteitsmaatregelen in deze regio.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.