Meer en betere truckparkeerplaatsen

Er moeten meer beveiligde parkeerplaatsen voor trucks komen. Dat vinden overheden en bedrijfsleven die intensief samenwerken aan de aanpak van het tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtauto’s aan de belangrijkste verkeersaders.

Bestuurders van vier provincies, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en drie werkgeversorganisaties, waaronder TLN, brachten woensdag 5 september een werkbezoek in Oost-Brabant.​

Er is een gebr​ek aan capaciteit van vrachtautoparkeerplaatsen, zeker langs de zogenaamde ‘goederencorridors’ A15 en A16/A58/A67 en in de buurt van logistieke knooppunten en in de grensregio’s. Vrachtauto’s worden daardoor vaak op vluchtstroken langs snelwegen geparkeerd, of in gemeenten op bedrijventerreinen. Dat leidt tot overlast, bijvoorbeeld in de vorm van afval, geluid en (verkeers)onveilige situaties. Ook vanuit de arbeidsomstandigheden voor vrachtautochauffeurs is dit onwenselijk.

Veilig​​heid

Tijdens het werkbezoek deelden de betrokken partijen kennis en ervaringen om te voorzien in meer en veilige parkeerplaatsen voor vrachtauto’s, om de (verkeers)veiligheid te verbeteren en overlast te verminderen. De provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Gelderland en Limburg slaan de handen ineen met het Ministerie, Rijkwaterstaat en betrokken brancheorganisaties.

Ver​​​hogen parkeercapaciteit

Met het werkbezoek maakten de overheden en werkgeversorganisaties duidelijk dat ze samenwerken in het vinden van structurele oplossingen. Ten eerste door de parkeercapaciteit langs de corridors te verhogen, bijvoorbeeld door het (tijdelijk) ter beschikking stellen van gronden en het voorbereiden van een Europese subsidieaanvraag. Daarnaast door op regionaal niveau de overlast slim te bestrijden. En door het opzetten van een slim informatiesysteem kan de beschikbare capaciteit beter worden benut.

Statement

Het werkbezoek ving ‘s ochtends aan in het gemeentehuis van Meierijstad, Veghel. De gemeente Meierijstad onderzoekt de mogelijkheden voor de aanleg van een truckparking. Verder bezochten de bestuurders onder andere verschillende bedrijventerreinen en een truckparking en overhandigde het bedrijfsleven een statement aan de betrokken bestuurders. Hierin roepen de brancheorganisaties de bestuurders op om de vaart te houden in het maken van voorzieningen en ook in de eigen regio prioriteit te geven aan samenwerking en oplossingen in de regio.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid