‘Meer gebruik van elkaars intelligentie zorgt voor een sterkere concurrentiepositie’

Henri Verploegen van Transportbedrijf HM Verploegen uit Wijchen was bij de start van de Week van de Digitalisering. In dit interview gaat hij verder in op vijf stellingen die in de eerste aflevering van de week naar voren kwamen.

Je bedrijfsstrategie is de bron voor je digitaliseringsstrategie. Herken je dat?

‘Ja, dat herken ik. De klant is ons uitgangspunt maar ook vanuit interne de bedrijfsvoering is de behoefte aan digitalisering ontstaan. We zijn actief in de internationale groupage en bouwlogistiek waar veel just-in-time levering worden gevraagd. Er wordt heel kort gepland en dan kun je concurrentievoordelen halen door daar specifieke informatie bij te leveren. Die informatie is beschikbaar maar heeft wel een prijskaartje. Het is nogal eens een uitdaging om de klant te overtuigen van de meerwaarde daarvan. Met alle data uit onze systemen kunnen we als bedrijf ook steeds betere prestaties neerzetten. Je kunt wel zeggen dat je beste bent, maar het is pas geloofwaardig wanneer je je concurrentievoordeel met harde cijfers kunt bewijzen, naar binnen en naar buiten.’

Je moet je processen helder in beeld hebben om succesvol het digitaliseringspad op te gaan. Heb jij dat ook gedaan bij Verploegen?

‘We hebben onze hele proces uitgeschreven. Alle stappen vanaf de aanvraag van de klant tot en met een eventuele aanmaning voor betaling hebben we helemaal in beeld gebracht en uitgeschreven. Als we dat stroomschema met alle keuzes en ja/nee-opties uitlegden kwam er wel zeven meter papier uit. Maar dat was wel de basis voor onze vragen: waar in het proces heb ik behoefte aan data en digitalisering, aan meer informatie, wat moeten we monitoren en wat gaan we doen met deze data en informatie.’

Bij data gaat het om kwaliteit en kwantiteit. Welke data zijn voor jou bedrijf van belang?

‘Na het uitschrijven en uittekenen van onze processen hebben we vastgesteld wat voor ons de kritische beslissingspunten zijn. Bijvoorbeeld, een klant wil tegen redelijke kosten een vracht op het juiste tijdstip en op een kwalitatief goede manier geleverd hebben. Dan moet je deze aspecten kunnen monitoren, van de informatie kpi’s maken en delen met je medewerkers en met je klant. Je wilt informatie waarmee je kunt sturen. En dat kan ook wel eens schuren. De customer-service en de planning liggen nog wel eens bij elkaar in het vaarwater. De customer service komt op voor de klant en de planning ziet toe op efficiëntie en een juiste beladingsgraad. We monitoren de beladingsgraad en de efficiëntie van de auto en hoe tevreden de klant daarmee is. Dus het is belangrijk om die beide dashboards goed in beeld te hebben.’

Op de markt is het een woud van systemen dat wordt aangeboden. Hoe heb je je weg daarin gevonden?

‘We hebben twee weken geleden de beslissing genomen te veranderen van TMS-leverancier. We hebben van TLN een lijst gekregen van alle TMS-leveranciers. Dat was letterlijk een longlist; tweeënhalf A4. Gelukkig hebben we met hulp van een specialist die lijst kunnen terugbrengen tot vijf leveranciers die uiteindelijk bij ons gepresenteerd hebben. Daar bleven er twee van over die met onze data een businesscase maakten. Transparantie, toegankelijkheid, planningsgemak, het verkrijgen van data, koppelingen met BI-tools en daar dashboards en rapportages uit kunnen maken, waren voor ons belangrijke criteria. Ik wilde een TMS waarmee ik het leven voor mijn medewerkers makkelijker maak. We hadden het geluk dat we voor de selectie en beoordeling van een nieuw TMS de kennis en expertise beschikbaar hadden van een medewerker die vorig jaar bij ons is komen werken. Hij had al de nodige ervaring had met invoering van TMS’en bij andere bedrijven. Dat helpt enorm. Anders hadden we het nooit binnen vier maanden klaar gespeeld.’

Vertrouwen is de basis voor succesvol datadelen. Ben jij het daarmee eens?

‘Vertrouwen is de basis voor heel veel. Naar klanten toe heb ik geen vertrouwenskwestie. De data waarmee wij werken is eigenlijk van onze klanten. Daar proberen wij zo transparant mogelijk in te zijn. Wij kunnen alle data die wij beschikbaar hebben aan de klant leveren. Maar het vertrouwen tussen collega-transportbedrijven ligt in Nederland veel moeilijker. Dat vind ik jammer. Als je samenwerkt, meer data deelt en meer gebruik maakt van elkaars intelligentie, levert dat juist een veel sterkere concurrentiepositie op en niet een zwakkere waar veel mensen bang voor zijn. Een gemiste kans.’

Kijk voor meer informatie op: www.weekvandedigitalisering.nl.

Meer weten?

Contact de expert

Denise van Vliet

communicatieadviseur