Meer subsidie verduurzaming door vrachtwagenheffing

Vrijdag heeft het demissionaire kabinet haar plannen bekendgemaakt voor de verduurzaming van de transportsector op basis van de opbrengst van de vrachtwagenheffing. Het concept meerjarenprogramma voor de terugsluis van de vrachtwagenheffing (concept-mjp) laat zien dat er subsidiegeld wordt ingezet voor elektrische vrachtauto’s, laadinfrastructuur, waterstof-elektrische trucks en voor het verbeteren van de efficiëntie in ketenlogistiek.

De invoering van de vrachtwagenheffing is uitgesteld tot 2026 omdat het ministerie die tijd nodig heeft om de juiste voorbereidingen te treffen. TLN, evofenedex en VERN hebben steeds benadrukt dat de sector niet tot 2026 kan wachten. Het concept-mjp houdt rekening met een voorfinanciering op de terugsluis. Voor de jaren 2024 en 2025 zou dat gaan om respectievelijk 70 en 100 miljoen euro. Die bedragen worden dan in de latere jaren terugbetaald uit de inkomsten van de Vrachtwagenheffing. Tijdens de presentatie van de begroting op Prinsjesdag zal duidelijk worden of de voorgenomen voorfinanciering voor 2024 en 2025 werkelijkheid wordt.

Voorfinanciering noodzakelijk

Het concept-mjp is een voorstel van het demissionaire kabinet dat in nauwe samenwerking met evofenedex, TLN en VERN tot stand is gekomen. De sectororganisaties zijn blij dat de plannen nu gepubliceerd zijn en hopen dat de voorstellen later dit jaar vastgesteld zullen worden. De sectororganisaties zijn ook verheugd met de voorgenomen voorfinanciering, hoewel het beschikbare budget ook in de komende jaren niet toereikend zal zijn voor de plannen van ondernemers voor de inzet van zero emissie trucks. Het concept-mjp is van cruciaal belang voor het slagen van de transitie naar een duurzame bedrijfsvoering in transport en logistiek. Het helpt bedrijven vooral bij de hoge aanschafkosten van zero emissie vrachtauto’s.

Het concept-mjp biedt geen oplossing voor ondernemers die voorlopig niet kunnen beschikken over de vereiste netaansluiting voor het opladen van elektrische vrachtauto’s. De sectororganisaties benadrukken dat er snel perspectief geboden moet worden aan bedrijven die actief zijn in stadslogistiek. Zij kunnen ter voorbereiding op de zero emissiezones vanaf nu alleen nog maar elektrische vrachtauto’s aanschaffen. Die moeten dan dus ook in gebieden met congestie op het elektriciteitsnet probleemloos opgeladen kunnen worden.

Consultatie van start

Het ministerie stelt voor het concept meerjarenprogramma voor de terugsluis van de vrachtwagenheffing per direct een consultatie open. Ondernemers kunnen de plannen online inzien en tot 4 september desgewenst van commentaar voorzien.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.