Meer vervoer per spoor of schip om files te vermijden

Van de weg naar spoor of water. Het is een trend om meer efficiëntie in vervoer te bereiken en CO2-uitstoot te verlagen.

​Vorige week startte een directe treinverbinding voor fruitvervoer tussen Rotterdam en Zuid-Spanje. Deze week investeren het Vlaamse ministerie van Mobiliteit en de Vlaamse Haven 8 miljoen euro om vrachtvervoer van de weg te halen en te verschuiven naar de binnenvaart of het spoor.

Door versnipperde vrachtvolumes te bundelen wordt het voor transporteurs veel interessanter om de vloot vrachtwagens in te ruilen voor een binnenschip of een goederentrein. ‘We gaan alle goederen met dezelfde bestemming verzamelen, zodat je alles op hetzelfde schip of dezelfde trein kan zetten’, zegt de Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts. ‘Elke vracht die via waterweg of spoorweg kan gaan, moet niet meer over de autoweg.’

Verlammende files

De files in Vlaanderen verlammen mens, milieu en economie. Op dit ogenblik verloopt het meeste containertransport tussen de havens en het achterland met vrachtwagens. De vrachtvolumes zijn vaak te versnipperd om alternatieven zoals de binnenvaart of het goederspoor lucratief te maken. Door bundeling van goederen – ook vrachten van concurrerende bedrijven – wordt vervoer per trein of schip wel efficiënt.

Minder uitstoot

Files zijn ook in Nederland een probleem voor veel transporteurs. Alternatieven voor wegtransport hebben ook hier aandacht. Vorige week vertrok vanuit Valencia de eerste sinaasappeltrein naar Rotterdam. Drie keer per week wordt zo het verse fruit naar Nederland vervoerd. Daardoor zijn maandelijks ruim 1000 ritten met de vrachtwagen niet meer nodig. Naast een oplossing voor het fileprobleem is de trein ook een eerste grote stap in de verduurzaming van het transport van groente- en fruit. Met één trein zijn 42 vrachtwagens niet meer nodig. Volgens de initiatiefnemers, waaronder TLN-lid Bakker Barendrecht, zorgt dat voor een vermindering van de CO2-uitstoot met 70 tot 90 procent. Op jaarbasis zijn er 12.096 ritten minder nodig, een besparing van 22 miljoen wegkilometers. Dat is weer goed voor 15.000 ton minder CO2-uitstoot.

Chauffeurs

Een andere reden om over te stappen naar de trein is het steeds groter wordende probleem van tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Die blijven overigens hard nodig ook als meer vervoer per boot of trein gebeurt. Er blijft altijd vervoer over de weg nodig om goederen van de boot of trein naar de klant te brengen.​

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs