Milieucommissie Europees Parlement wil hoge klimaatambitie vervoer

Afgelopen dinsdag 24 oktober vond een stemming plaats in de ENVI-commissie over de herziening van de CO₂-standaarden voor zware voertuigen. De ENVI is de milieucommissie in het Europees Parlement. De commissie nam de hoge milieu-ambities van de Europese Commissie over.

Nadat eerder al de Europese Raad akkoord ging met de scherpe doelstellingen voor de vermindering van CO₂-uitstoot, is nu ook de parlementaire commissie die onder andere verantwoordelijk is voor klimaatonderwerpen, hiermee akkoord gegaan.

CO₂-reductie

De ENVI-commissie volgde hiermee wat de Nederlandse Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) als rapporteur in zijn rapport had opgenomen. Concreet betekent dit voor nieuwe vrachtauto’s een CO₂-reductie van 45% in 2030, 70% in 2035 en 90% in 2040. De 70% in 2035 is een iets scherpere ambitie dan de Commissie had voorgesteld. Met de overgebleven 10% in 2040 wordt er een deur opengehouden voor meer niche transportbewegingen die mogelijk niet zero emissie haalbaar zullen zijn. In 2027 vindt nog een heroverweging plaats om de ambities te toetsen aan de ontwikkelingen.

‘Er moet nog veel gebeuren’

TLN onderschrijft het ambitieniveau van de ENVI-commissie, maar ziet ook dat er nog veel moet gebeuren om de eis die hiermee gesteld wordt aan de truckfabrikanten ook te laten aansluiten op de praktijkmogelijkheden van bedrijven in transport en logistiek. Laadinfrastructuur en netcapaciteit zijn in Nederland en in de andere EU-lidstaten nog lang niet op orde. De emissiereductie richting 2030, maar ook bijvoorbeeld de zero-emissie zones die vanaf 2025 in werking treden vragen om een snelle netverzwaring.

CO₂-standaarden voor zware voertuigen

Met de stemming in de ENVI-commissie ligt de herziening van de CO₂-standaarden voor zware voertuigen nog niet vast. Eerst moet de plenaire vergadering van het Europees Parlement nog instemmen met de lezing van ENVI, waarna vertegenwoordigers van het Parlement en de Europese Raad met elkaar in onderhandeling gaan. Aan het einde van deze zogenoemde triloog komt de definitieve tekst tot stand.

De voltooiing van dit proces zal naar verwachting nog enkele maanden op zich laten wachten.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.