Minister komt met vervolg aanpak files

Minister Van Nieuwenhuizen heeft een tweede pakket maatregelen opgesteld om op korte termijn de filedruk te verlichten. De komende jaren gaat ze voor 60 miljoen euro een aantal kleine verbeteringen aan het hoofdwegennet aanbrengen.

​Ook wordt een aantal spitsstroken langer opengesteld en komen er extra bergers. Tevens gaan de weginspecteurs meer controleren en handhaven. Het pakket is het tweede deel van de 100 miljoen euro die de minister voor de korte termijn aanpak heeft vrijgemaakt. Het eerste deel maakte zij eerder al bekend.

Aanvulling

Het eerste en tweede pakket tezamen vormen een aanvulling op de extra investeringen in de infrastructuur waarvoor in het regeerakkoord eenmalig 2 miljard euro extra en structureel 100 miljoen euro per jaar is gereserveerd. Het gaat dan vooral om maatregelen die pas op de langere termijn effect sorteren. Met de extra investering van 100 miljoen euro wil de minister ook op korte termijn zichtbare resultaten boeken.

Maatregelen

Van Nieuwenhoven wil dat Rijkswaterstaat op verschillende filegevoelige locaties kleine infrastructurele maatregelen doorvoert. Deze zullen met name betrekking hebben op de verbetering van aansluitingen, bijvoorbeeld op de A2 bij Vianen en de A7 bij Hoogezand. Ook zullen er op sommige plekken in- en uitvoegstroken en vluchtstroken worden aangepast, zoals op de A58 bij Etten-Leur. Enkele maatregelen richten zich ook op de verbetering van de verkeersveiligheid. Zo komt er een aanvullende filestaartwaarschuwing op de A50 tussen Ekkersrijt en Ekkersweijer, wordt de aansluiting Oirschot op de A58 aangepakt en komt er een verbeterde ‘spitstrook open’-aanduiding op de A73 bij knooppunt ’t Vonderen.

Spitstroken

Verder is het plan spitsstroken aan de linkerzijde van een rijbaan vaker open te stellen. Spitsstroken zijn nu tussen de ochtend- en avondspits veelal dicht, ook al is de verkeersintensiteit hoog. Nog dit jaar zal de weggebruiker volgens de minister merken dat nagenoeg alle spitsstroken doordeweeks vaak open zijn tussen 06.30 en 19.00 uur. Hierbij blijft dan wel het huidige (verlaagde) snelheidsregime gelden. En wanneer het rustig is op de weg blijven de spitsstroken dicht, zodat de automobilisten de reguliere maximumsnelheid kunnen rijden.

Ombouw

De minister heeft ook gekeken of alle spitsstroken aan de linkerzijde van de rijbaan 24 uur per dag open kunnen zijn, ongeacht de verkeersintensiteit, maar dat vindt zij geen goede optie. Hetzelfde geldt voor de ombouw van spitsstroken naar volwaardige rijstroken. Als dat voor alle spitsstroken zou gebeuren, zou dat ongeveer 1,6 miljard euro kosten. Voor circa 30% van de huidige spitsstroken voorziet Van Nieuwenhoven wel een ombouw naar een reguliere rijstrook.

Strenger

Om tot gedragsverbetering te komen, om zo de verkeersveiligheid te kunnen vergroten, wil de minister dat er strenger gehandhaafd wordt. Dat gaat nu gebeuren door honderd weginspecteurs van Rijkswaterstaat een opsporingsbevoegdheid te geven. Verder wil ze met verbeterde software ervoor zorgen dat de politie versneld sporenonderzoek kan doen na zware ongevallen.

Bergers

Een ander onderdeel van de plannen is een snellere berging na ongelukken. Hiervoor worden met bergers afspraken gemaakt om tijdens de ochtend- en avondspits op werkdagen op strategische plekken bergingsvoertuigen te positioneren. De al eerder aangewezen twintig locaties worden uitgebreid naar 26. Dit moet in 2019 gaan gebeuren.

Positief

TLN vindt dat de minister goede stappen neemt om op de korte termijn een verlaging van de filedruk te realiseren. Positief is ook dat er wordt gekeken naar infrastructurele maatregelen en dat spitsstroken daar waar mogelijk langer open worden gezet of vervangen door volwaardige rijstroken. Dat de minister kritisch kijkt naar de kosten en de baten van die ombouw vindt TLN logisch.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid