Minister kondigt maatregelen aan tegen files

In de strijd tegen files verbreedt en verbetert de overheid enkele wegen en gaan spitsstroken vaker en sneller open. Ook worden chauffeurs eerder gewaarschuwd als hun vrachtauto te hoog is voor een tunnel en komen bergingsteams sneller in actie.

​​​Dat maakte minister Van Nieuwenhuizen van IenW bekend in een brief aan de Tweede Kamer​. Voor de kortetermijnaanpak van files was eerder al 100 miljoen euro gereserveerd in het wegenbudget, het zogeheten Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). De minister maakt nu bekend welke concrete maatregelen ze op korte termijn gaat nemen met dit geld. TLN is blij met deze inzet van de minister.

Verbetering wegen

De Rijksoverheid verbetert de doorstroming door een aantal wegen te verbreden of verbeteren:

  • ​​Verbreding van een verbindingsboog in knooppunt Oudenrijn.
  • Kleine aanpassingen bij het Prins Clausplein.
  • Verbetering van de afrit richting de N3 op de A15.
  • Aanpassing belijningen op de A50 Ekkersweijer-Ekkersrijt.
  • Vergroten afrijcapaciteit A58 bij Tilburg-Reeshof.

TLN is blij te zien dat de Rijksoverheid deze knelpunten aanpakt. Deze wegen zijn erg belangrijk voor het vrachtverkeer. TLN hoopt wel dat de overheid ook kijkt naar aanpassing van de belijning op de A4, tussen het Prins Clausplein en Burgerveen, dat vorig jaar het knelpunt was met de ​grootste economische schade voor het vrachtverkeer​.

Spitsstroken vaker open

De komende jaren zet de overheid ongeveer 25 procent van de spitsstroken om in reguliere rijstroken. Al dit jaar geldt dit voor de spitsstroken in beide richtingen op de A1 bij Deventer. Daarbij onderzoekt de minister welke spitsstroken vaker open kunnen.

TLN is tevreden met deze maatregelen. Wel vraagt TLN zich af in hoeverre de betrouwbaarheid van de bestaande systemen rond spitsstroken is onderzocht. Er komen wel eens storingen voor in de spitsstrooksystemen, die naar verluidt alleen ter plekke kunnen worden opgelost, wat ook tijd kost.

Hoogtemeting vrachtauto’s

Om te voorkomen dat te hoge vrachtauto’s zorgen voor opstoppingen bij tunnels, plaatst de overheid aanvullende sensoren bij tunnels ten noorden van Amsterdam. Die geven ver vóór de tunnel al aan of een vrachtauto te hoog is, zodat deze eerder kunnen uitwijken. Daarbij komt er bij de Beneluxtunnel een doorsteek naar een omleidingsroute, waardoor te hoge vrachtauto’s sneller van de rijbaan verwijderd kunnen worden.

In aanvulling op deze maatregelen ziet TLN graag dat er bij tunnels waar vaak problemen zijn, fotoborden komen die duidelijk aangeven welk voertuig te hoog is. Nu is voor chauffeurs niet altijd duidelijk wélk voertuig nu precies te hoog is, als er verschillende vrachtauto’s vlak achter elkaar rijden. Dit advies lijkt de minister nog niet over te nemen.

Snellere berging

Ook neemt de minister enkele maatregelen om te zorgen dat voertuigen na een ongeluk sneller van de weg gehaald worden en het verkeer kan doorstromen. Bijvoorbeeld door bergers op twintig locaties langs de weg klaar te zetten. TLN is positief over deze maatregelen. Ze zijn ook hard nodig, aangezien het aantal ongevallen in Nederland de laatste tijd stijgt.​

Meer maatregelen

De minister kondigt aan na deze maatregelen met een tweede pakket aan maatregelen te komen tegen de files. TLN ziet graag dat de overheid experimenteert met een maximumsnelheid voor alle weggebruikers tijdens de spits rond de grote steden. Dat werkt volgens TLN beter dan de 80-kilometer-zones die er nu vaak zijn. TLN hoopt dat de minister zo’n experiment opneemt in het tweede deel van het programma.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid