Minister tekent voor uitbreiding Ring Utrecht

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft een nieuw Tracébesluit voor de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht getekend. TLN is blij dat na de lange voorbereidingsperiode de tijd nu rijp is voor actie om de capaciteit en de verkeersveiligheid van de Ring Utrecht te vergroten en te verbeteren.

TLN heeft vele jaren gepleit voor aanpak van de Ring Utrecht. Op het traject van ruim 20 kilometer komen extra rijstroken. Daarnaast krijgt de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd gescheiden rijbanen. Zo rijdt het verkeer straks vlotter en veiliger door.

Aantrekken economie
Het verkeer op Ring Utrecht, ook wel ‘de draaischijf van Nederland’ genoemd, neemt op lange termijn toe. Meer files, vertraging en omgevingshinder is het gevolg. Met dit nieuwe besluit sorteert de minister voor op het aantrekken van de economie. De infrastructuur moet dan op orde zijn.

Veiligheid
De aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht komt de verkeersveiligheid en leefkwaliteit ten goede. Zo hoeft het verkeer minder van rijstrook te wisselen en komt er een nieuwe, veiligere verbindingsboog van de A28 naar de A27. De leefbaarheid voor omwonenden verbetert op een aantal plekken dankzij stiller asfalt en extra, hogere of langere geluidschermen. Er wordt extra natuur aangelegd. Over de snelweg A27 bij landgoed Amelisweerd komt een groene overkapping die de verbinding tussen stad en het landgoed verbetert.

Stikstofeffecten
Als gevolg van de PAS-uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 moest een nieuw tracébesluit worden genomen. Hiervoor zijn de verkeersgegevens geactualiseerd en de stikstofeffecten van het project in kaart gebracht en ecologisch beoordeeld. Voor de mogelijke effecten wordt onder andere gebruik gemaakt van de stikstofruimte uit het stikstofregistratiesysteem. Het gaat om ruimte die door de snelheidsverlaging is gecreëerd. Nieuwe natuur compenseert de resterende effecten.

Ter inzage
Het Tracébesluit en alle bijbehorende documenten worden op woensdag 2 december 2020 gepubliceerd en liggen daarna 6 weken ter inzage. Beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is mogelijk wanneer er op het ontwerptracébesluit een zienswijze is ingediend. Rijkswaterstaat bereidt de komende periode de aanbesteding van de verschillende contracten voor. Volgens de huidige planning wordt de nieuwe A27/A12 in 2029 opengesteld.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid