Ministerie zet streep door Super EcoCombi

Terwijl steeds meer landen om ons heen voor de Super EcoCombi (SEC) kiezen, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten het SEC-project te stoppen. Men acht de risico’s voor de fysieke infrastructuur en de verkeersveiligheid te groot om een pilot met de extra lange trucks te starten. TLN vindt dit een gemiste kans.

De Super Ecocombi is een extra lange vrachtwagencombinatie bestaande uit een trekker met twee 13,60 meter trailers die via een dolly verbonden zijn. Eén SEC (maximale lengte 32-34m, maximum gewicht 72 ton) kan daarmee dezelfde hoeveelheid lading vervoeren als twee reguliere 16,5 meter combinaties. Het plan is om de SEC in te zetten op goederenvervoercorridors. Doordat de SEC is opgebouwd uit standaard materiaal is deze ook uitermate geschikt voor intermodaal vervoer. Zo kan ook de Modal Shift versterkt worden.
De SEC is hiermee een belangrijk middel in het terugdringen van de CO2-reductie voor de transportsector. Op basis van de positieve ervaringen in andere landen heeft de transportsector enkele jaren geleden het initiatief genomen ook in Nederland een testtraject met de SEC te starten. Dit met als doel om te onderzoeken of het concept in Nederland ook toekomst heeft.

Gestrand

Een eerste poging om te komen tot een praktijkproef met een SEC-combinatie op een vaste corridor (Rotterdamse haven – Venlo) is begin vorig jaar gestrand omdat de RDW geen ontheffing gaf. Op basis van testonderzoek en een onderzoek van de SWOV was men van mening dat de verkeersveiligheid voor de geteste configuratie op het onderliggende wegennet niet voldoende gegarandeerd was.

Testcaroussel

Voor de sector kwam het besluit als een grote teleurstelling. Vooral ook omdat er veel tijd, energie en geld in het project was geïnvesteerd. De betrokken partijen hebben vervolgens besloten een doorstart te maken. Het betekende dat men op zoek moest naar nieuwe financiering voor verder onderzoek. De doorstart was inmiddels al gestart in de vorm van een verkenningsfase waarbij verschillende nieuwe SEC-combinaties getest zouden worden tijdens een zogenaamde testcarrousel op de RDW-testbaan. Onduidelijkheid en onzekerheid over de technische eisen waar de SEC-combinaties aan moeten voldoen, zorgden voor uitstel van het testprogramma. Bij IenW was men inmiddels tot de conclusie gekomen dat er te weinig commitment was om met het project door te gaan. Daarmee is er ook geen draagvlak meer voor verdere investeringen in dit innovatieve goederenconcept.

Jammer en teleurstellend

TLN betreurt de gang van zaken. Waar Nederland als innovatief land juist een voortrekkersrol heeft gespeeld met de LZV wordt voor de SEC die kans onthouden. Dat is uitermate jammer en teleurstellend. Zeker op het gebied van duurzaamheid kan er met de SEC veel CO2-besparing behaald worden. Proeven in andere landen laten dat ook zien. De resultaten zijn zelfs zodanig positief dat Finland de SEC inmiddels al in de voertuigwetgeving heeft opgenomen. Spanje (nu al meer dan 150 SEC combinaties) en Zweden gaan dat binnenkort ook doen. Denemarken heeft net aangekondigd binnenkort met proeven te gaan starten. Ook met de komende herziening van de Europese richtlijn voor maten en gewichten gaat er meer ruimte komen voor de inzet van langere vrachtautocombinaties. Dat is ook hard nodig om de uitstoot van broeikasgassen door het wegvervoer te verminderen en zo aan de Europese Klimaatwetgeving te voldoen. Ook vanuit dit oogpunt doet het pijn te constateren dat we in Nederland niet de kans krijgen om tot een praktijkproef voor de SEC te komen. Waar we altijd hoog opgeven over innovatie en vernieuwing laten we deze mogelijkheid lopen.

Meer weten?

Contact de expert

Ambro Smit

Deelmarkt secretaris

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.