Nederland vraagt Europese Commissie om aanscherping emissienormen trucks

Nederland vraagt in een brief samen met België, Luxemburg en Denemarken bij de Europese Commissie om aanscherping van de emissienormen voor vrachtauto’s en bussen.

Het zogenoemde Non-paper: Standards for heavy duty vehicles geeft daarmee het Nederlandse standpunt weer dat als uitgangspunt gezien kan worden voor de komende onderhandelingen over de emissienormen voor vrachtauto’s. Naar verwachting komt de Europese Commissie volgende maand met voorstellen voor aanscherping van de emissienormen met ingang van 2030.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen laat in een reactie weten dat het van groot belang is dat ook zware voertuigen schoner worden en bijdragen CO2-reductie. “De noodzaak is er, de techniek is er en ik zie dat onze transportbedrijven graag vooruit willen. Maar dan moeten we wel zekerheid en duidelijkheid bieden. Op grote schaal. Daarom zijn ambitieuze Europese normen nodig. En moeten we zorgen voor de juiste randvoorwaarden, zoals laadpalen. De Europese Commissie heeft de sleutel voor meer schone vrachtwagens en bussen in handen. Ik roep dus, met mijn collega’s, op om leiderschap en ambitie te tonen. Dit is het moment”, aldus Heijnen.

TLN ondersteunt de oproep volledig omdat die goed aangeeft dat de overstap naar zero emissie niet alleen de voertuigen betreft. Nu vrachtautofabrikanten een steeds groter aanbod van elektrische vrachtauto’s bieden is van belang dat die trucks straks ook betrouwbaar opgeladen kunnen worden om een goede inzetbaarheid te garanderen. Nederland zet met de afdeling Logistiek van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur(NAL) erop in om het laden van elektrische vrachtauto’s in goede banen te leiden. Dat betreft het verzwaren van het elektriciteitsnetwerk maar ook het nemen van tijdelijke maatregelen voor de tijd die het nodig heeft om de juiste aansluitingen te realiseren. TLN is nauw betrokken bij de aanpak van de NAL Logistiek.

Beleidsmedewerker Rob Aarse van TLN vult aan: “Het is goed dat de staatssecretaris naast normen ook de uitdagingen voor het opladen benoemt. In Nederland hebben we over het algemeen een prima elektriciteitsnet dat de komende jaren weliswaar snel en voortvarend aangepast moet worden aan de nieuwe vraag van mobiliteit en huishoudens. Uitdagingen zijn er natuurlijk ook. Die hebben we bijvoorbeeld opgenomen in het Groenboek dat we eind vorige jaar naar buiten brachten. Dat speelt in andere EU-landen ten minste net zozeer. Wellicht scherper. Voor elektrische vrachtauto’s zijn stevige laadpalen nodig. Maar laadpalen hebben een goed elektriciteitsnet nodig om voldoende stroom te kunnen leveren. In de EU wordt soms ‘het Nederlandse model’ aangehaald, doelend op de manier waarop Nederland met zero emissiezones, subsidieregelingen en met de NAL publiek-privaat de schouders zet onder de transitie naar elektrische mobiliteit. Hopelijk draagt het non-paper bij aan de EU-brede invoering van zero emissie trucks, laadpalen en netwerken.“

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.