Nieuwe aanvraagronde voor LZV-trajecten in Vlaanderen

Er rijden nu ruim 400 LZV’s rond in Vlaanderen. Gedurende de maand juni kunnen bedrijven weer nieuwe aantakkingstrajecten voor het LZV-wegennetwerk in Vlaanderen aanvragen. Er worden maximaal 30 nieuwe trajecten in behandeling genomen.

De LZV-proef in Vlaanderen verloopt succesvol. Vier jaar na de start op 1 juli 2018 zijn er al meer dan 400 LZV-ontheffingen afgegeven. Direct vanaf de start van de proef, die tot 31 december 2024 loopt, was er al een uitgebreid (snel)wegennetwerk voor LZV’s beschikbaar. Hiermee zijn veel havens, industrieterreinen en andere bedrijfsterreinen in Vlaanderen voor LZV’s bereikbaar. Twee keer per jaar, in de maanden juni en december, is er de mogelijkheid om nieuwe trajecten aan te vragen. Per periode worden maximaal dertig aanvragen behandeld. Deze worden na goedkeuring aan het wegennet toegevoegd en zijn daarna voor iedereen beschikbaar.

Bepaalde procedure

Een aantakkingstraject loopt in principe vanaf de snelweg naar een bestemming. In de afgelopen vier jaar is het basis LZV-wegennetwerk al uitgebreid met veel nieuwe trajecten. Deze zijn te zien (blauwgekleurd) op een digitale LZV-wegenkaart. Het aanvragen van een aantakkingstraject verloopt volgens een bepaalde procedure. Alle informatie en benodigde formulieren zijn te vinden op de website van het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Iedere firma kan maximaal twee aantakkingstrajecten aanvragen.

Blij

TLN is blij met de proef in Vlaanderen. Vooral ook omdat deze, mede dankzij de inspanningen van TLN, openstaat voor grensoverschrijdend vervoer met LZV’s. Dit maakt het mogelijk dat Nederlandse vervoerders met LZV’s bijna tot aan de grens met Frankrijk kunnen rijden. Het grote aantal ontheffingen (ruim 330) dat is afgegeven aan Nederlandse bedrijven laat zien dat veel vervoerders daar gebruik van maken. Dat brengt grote voordelen voor milieu en logistiek met zich mee. Deelname aan de proef is ook voor nieuwe bedrijven nog steeds mogelijk.

Meer weten?

Contact de expert

Ambro Smit

Deelmarkt secretaris

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.