Nieuwe APK-norm voor vlakheid werkplaatsvloeren geeft problemen

Vanaf 1 januari 2022 moeten alle APK-bedrijven over een vlakke controleplaats beschikken voor de koplampafstelling. Bij veel APK 1-bedrijven blijkt de werkplaatsvloer niet aan de nieuwe norm te voldoen. TLN en andere brancheorganisaties gaan met de RDW in overleg om te kijken welke oplossingen mogelijk zijn.

De nieuwe norm voor de vlakheid van de vloer hangt nauw samen met de nieuwe voorschriften voor koplamptestapparatuur die vanaf 1 januari 2021 bij de APK van kracht zijn. Deze moeten zorgdragen voor een betere controle van de afstelling van de voertuigverlichting. Een belangrijk item met het oog op de verkeersveiligheid.

Voldoende vlak

APK-bedrijven mogen de koplampafstelling uitvoeren op de werkplaatsvloer of op de hefbrug. Voorwaarde is wel dat het voertuig voldoende vlak staat. Om dat te garanderen, heeft de RDW nieuwe normen opgesteld voor de meetlocatie. De beoogde ingangsdatum hiervoor is 1 januari 2022.

Hoge kosten

Bij de meeste APK 1-bedrijven is het vaak alleen mogelijk om de meting vanaf de werkplaatsvloer uit te voeren. Die moet dan wel aan de nieuwe vlakheidsvoorschriften voldoen. Dat komt erop neer dat de vloer een maximaal verloop mag hebben van 6 mm op 3 meter lengte.

Op basis van tussentijdse controlemetingen blijken veel werkplaatsvloeren hier niet aan te voldoen. Aanpassing van de vloer brengt echter hoge kosten met zich mee, tot wel tienduizend euro. Ook bestaat het gevaar dat water dan minder makkelijk wegloopt, met alle gevaren (gladheid) van dien.

De vraag is of de nieuwe norm voor vloeren voor het beoogde doel, te weten de afstelling van koplampen voor vrachtauto’s, niet veel te streng is en bedrijven onnodig in problemen brengt. Hierover zal binnenkort overleg plaatsvinden tussen TLN, andere brancheorganisaties en de RDW.

Meer weten?

Contact de expert

Ambro Smit

Deelmarkt secretaris