Onderhoud en APK

Transporteurs moeten op hun voertuigen kunnen vertrouwen. En ze moeten aan de milieueisen voldoen en veilig zijn. Het is daarom van groot belang dat de voertuigen regelmatig onderhoud krijgen en dat slijtagegevoelige onderdelen tijdig worden vervangen. De APK ziet erop toe dat voertuigen aan de wettelijke eisen voldoen.