Gevaarlijke stoffen

Een gevaarlijke stof kan door zijn specifieke gevaar eigenschappen, bij ongewenste gebeurtenissen tijdens het vervoer, op- en overslag en gebruik, reeds in kleine hoeveelheden gevaar, schade of hinder opleveren aan mens, dier, materieel en/of milieu.

Voor veel producten die we dagelijks gebruiken zijn gevaarlijke stoffen nodig om deze te kunnen produceren. Het veilig transporteren van deze stoffen is dus noodzakelijk. Als vereniging en belangenbehartiger delen TLN en haar leden kennis, expertise en geeft TLN toegang tot relevante diensten en producten.