Rijkswaterstaat in gesprek met ADR-vervoerder Jongeneel Transport

Op vrijdag 10 november bezocht een delegatie van Rijkswaterstaat regio Zuid-Holland TLN-lid Jongeneel Transport. In het gesprek tussen Jongeneel Transport, Rijkswaterstaat, TLN en evofenedex is de enorme beheer- en onderhoudsopgave aan het wegennet van de provincie besproken, werd er dieper ingegaan op het transport van gevaarlijke stoffen en werd de samenwerking tussen de brancheorganisaties en Rijkswaterstaat onder de loep genomen.

Arjan Driesprong, Hoofdingenieur-Directeur (HID) bij Rijkswaterstaat en collega Roger Salden kregen een rondleiding over het bedrijventerrein van Jongeneel Transport in Europoort. Ruud Jongeneel, regiovoorzitter van Regio West, toonde de verschillende soorten ADR-wagens en liet zien hoe belangrijk deze locatie is voor de operatie van het bedrijf. In het gesprek wat daarna volgde passeerde onder ander de werkzaamheden aan de Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel. Ondanks de hinder keken beide partijen positief terug op deze grote operaties. Veel partijen zijn betrokken geweest en bedrijven zijn tijdig op de hoogte gesteld. Ook voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn er omleidingsroutes en begeleid transport georganiseerd.

Alle kunstwerken zijn aan vervanging toe

Ook in de komende jaren is het qua werkzaamheden druk in Zuid-Holland. Praktisch alle kunstwerken zijn aan vervanging toe. Dit betekent dat de infrastructuurprojecten goed op elkaar afgestemd moeten worden, de communicatiecampagnes tijdig moeten gaan draaien en Rijkswaterstaat veel moet schakelen met brancheorganisaties. ‘Communiceer eerder met ons, ook wanneer de planningen van de werkzaamheden nog niet 100% definitief zijn. Dan kunnen wij samenwerken in de communicatie richting de relevante bedrijven en kunnen zij hier in hun operatie beter rekening mee houden’, aldus Wessel Deelstra (public affairs adviseur bij TLN). In het gesprek ging het niet alleen over onderhoud, maar kwamen ook andere wensen vanuit de logistieke sector aan bod zoals voldoende parkeerplaatsen met voorzieningen voor chauffeurs.

Contact met Rijkswaterstaat

Het is belangrijk dat er in een periode met veel hinder op de weg een passende oplossing voor de verschillende gebruikers wordt bedacht. Voor ADR-transport kan dit soms best lastig zijn, daarom is het goed om tijdens het bedrijfsbezoek de banden tussen deze tak van transport en Rijkswaterstaat aan te halen. De afgelopen periode, waarin de grootschalige onderhoudsopgave steeds meer vorm krijgt, staan TLN en evofenedex in nauw contact met de omgevingsmanagers en de HID’s. Zo zijn er in de afgelopen maand ook gesprekken geweest tussen de branches en de Rijkswaterstaat directeuren van Noord-Holland en midden Nederland. Lars Ahsman (beleidsadviseur Randstad bij evofenedex): ‘De overleggen met de regio-directeuren van Rijkswaterstaat zijn waardevolle uitwisselingen. We kijken ernaar uit de samenwerking verder te verdiepen en hebben vervolggesprekken op de planning staan.’

Meer weten?

Contact de expert

Peter Jonkers

Deelmarkt secretaris

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.