Exceptioneel transport

Vervoerders in het exceptioneel (uitzonderlijk) transport hebben te maken met ontheffingen en speciale voorschriften. De deelmarkt Exceptioneel Transport behartigt de belangen van leden in het exceptionele vervoer.