Nieuwe Europese rij- en rusttijden al in augustus van kracht

De Europese Commissie verwacht dat de nieuwe wetgeving van het Mobility Package al op 31 juli 2020 wordt gepubliceerd.

Deze wetgeving brengt veel veranderingen met zich mee voor de vervoerssector. TLN heeft de eerder gepubliceerde samenvatting en tijdlijn hieraan aangepast. In het overzicht 2020 Ledeninfo Mobility Package vind je per onderdeel de ingangsdatum en de wijzigingen.

Eerste wijziging gaat al op 20 augustus in

De eerste belangrijke wijziging gaat al op 20 augustus in en betreft de herziening van de rij- en rusttijdenverordening op een aantal punten. Zo moet je als werkgever vanaf die datum het werk zodanig gaan organiseren dat je chauffeur eens in de 3 of 4 weken naar zijn woonplaats of exploitatievestiging kan terugkeren.

Niet in gebreke gesteld?

TLN heeft daarbij de vraag al gesteld hoe in de handhaving om wordt gegaan met gevallen waarbij je als werkgever de planning wel als zodanig organiseert, maar de chauffeur op eigen gezag niet naar huis of naar de vestiging teruggaat. Het lijkt TLN logisch dat de werkgever dan niet in gebreke kan worden gesteld, maar dit is nog niet bevestigd.

Later moment

De andere herziene regels, zoals die met betrekking tot de tachograaf, detachering, vestigingseisen en cabotage, gaan op een later moment in.

Vragen? Stuur dan vooral een e-mail naar info@tln.nl.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs