Nieuwe regeling B-rijbewijs voor elektrische bestelauto’s tot 4250 kg in de maak

Op 31 december 2022 eindigt de huidige vrijstellingsregeling voor het B-rijbewijs voor elektrische bestelauto’s tot 4250 kg. TLN pleit voor een nieuwe regeling met een meer structureel karakter. Die lijkt er te gaan komen. De huidige proefregeling dateert uit mei 2019. Op basis hiervan mogen zware, volledig elektrische bestelauto’s voor goederenvervoer tot een GVW van maximaal 4250 kg, onder voorwaarden, met een B-rijbewijs worden bestuurd. Normaal is daar een C-rijbewijs voor nodig.

Het proefproject heeft als doel om de inzet van volledig elektrische bestelauto’s in stedelijke gebieden te versnellen. Deze voertuigen zijn duurder in aanschaf en hebben vanwege het zware accupakket een lager laadvermogen dan vergelijkbare reguliere voertuigen. De regeling biedt partijen meer mogelijkheden om deze voertuigen op een meer efficiënte en effectieve manier te kunnen inzetten. De proef is met toestemming van de Europese Commissie tot stand gekomen. De einddatum is vastgelegd op 31 december 2022. Wel met de toezegging dat het proefproject waarschijnlijk een definitief karakter zal krijgen. Een tussentijdse aanpassing van de Europese Rijbewijsrichtlijn maakt dat mogelijk. Deze biedt EU-landen de mogelijkheid het maximum gewicht voor het B-rijbewijs te verhogen tot 4250 kg voor elektrische bestelauto’s.

Overleg

Binnenkort is er overleg over het vervolgtraject in Nederland. TLN is bij dit overleg aanwezig. Hoofddoel is dat de huidige regeling wordt voortgezet en dat deze een meer structureel karakter krijgt. Dat is absoluut nodig om aan de doelstellingen van Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) te kunnen voldoen. TLN wil in dat kader ook vasthouden aan de huidige gewichtsgrens van 4250 kg die door steeds meer voertuigfabrikanten wordt gebruikt. In het kader van de huidige regeling mogen de voertuigen enkel in Nederland worden ingezet en mag er geen aanhangwagen worden aangekoppeld. Ook geldt een vrijstelling van de tachograaf. De bestuurder moet tevens een aanvullende rijopleiding hebben gevolgd. Of deze voorwaarden ook voor de nieuwe regeling zullen gelden, valt nog niet te zeggen. Daar zal snel meer duidelijkheid over zijn.

Meer weten?

Contact de expert

Caroline Blom

Beleidsadviseur

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.