Nieuwe wegen voor LZV’s in Duitsland

Het Duitse LZV-wegennetwerk wordt verder uitgebreid. Ook komen er strengere veiligheidseisen voor LZV’s. De wijzigingen maken deel uit van een wetsvoorstel dat naar verwachting begin maart in werking treedt.

Na een succesvolle proefperiode van 5 jaar heeft Duitsland per 1 januari 2017 de wetgeving voor LZV’s gelegaliseerd. Alle voorwaarden zijn vastgelegd in een speciale verordening. Hierin staan ook de wegen waar LZV’s mogen rijden, het zogenaamde Positivnetz. Het netwerk beslaat vrijwel het hele Duitse snelwegennet alsmede veel belangrijke wegen op het onderliggende wegennet.

Belangrijk knelpunten: A3 en A61

Een belangrijk knelpunt betreft de voor Nederlandse vervoerders belangrijke A3 en A61. In de deelstaat Rheinland-Palfz zijn deze autosnelwegen voor LZV’s gedeeltelijk afgesloten, waardoor belangrijke verbindingen naar het oosten en zuiden van Duitsland voor Nederlandse LZV’s niet of moeilijk toegankelijk zijn.

Dankzij een lobby van TLN is daar verandering ingekomen. In het wetsvoorstel is de A3 nu over het volledige traject, van de Nederlandse grens tot aan de Oostenrijkse grens, vrijgegeven. De A61 is straks tot aan de Hockenheimring voor LZV’s toegankelijk. Met de komende wijziging zijn ook veel nieuwe door Nederlandse vervoerders aangevraagde bestemmingen op het onderliggende wegennet officieel voor LZV’s toegankelijk.

Abbiegeassistent

In het nieuwe voorstel zijn ook strengere veiligheidseisen voor LZV’s opgenomen. Deze moeten straks zijn uitgerust met een zogenaamde Abbiegeassistent. Dit is een hulpsysteem dat de dode hoek naast de truck bewaakt en de chauffeur bij het rechts afslaan waarschuwt als zich voetgangers of fietsers in deze zone bevinden. Nieuw is ook dat zijmarkeringslichten bij het afslaan over de hele voertuiglengte moeten knipperen om andere verkeersdeelnemers beter te waarschuwen. Vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun voertuigen hierop aan te passen. De eisen treden vanaf 1 maart 2020 in werking.

Geen verschuiving naar spoor

Een andere belangrijke wijziging is dat de huidige eis dat LZV’s in Duitsland voor het gecombineerde verkeer geschikt moeten zijn, komt te vervallen. Hiertoe is besloten omdat gebleken is dat er met LZV’s hoofdzakelijk goederen vervoerd worden die voorheen ook over de weg gingen. Een vooraf gevreesde verschuiving van spoor naar weg is niet aan de orde.

Nog niet meegenomen

Het maximum gewicht voor LZV’s in Duitsland is 40 respectievelijk 44 ton voor intermodaal vervoer. Een verhoging van het gewicht is wenselijk, maar dat is voorlopig niet aan de orde. Een ander probleempunt is het grensoverschrijdende vervoer. Ondanks dat het volop gebeurt, is het formeel nog niet toegestaan. Ook bij de komende wijziging wordt dit nog niet meegenomen. TLN heeft er bij het ministerie van IenW op aangedrongen om dit nu snel te regelen. De verwachting is dat het ministerie in de eerste helft van dit jaar met Duitsland tot een akkoord komt.

Het wetsvoorstel wordt binnenkort aan de belangenorganisaties en politieke partijen voorgelegd. De verwachting is dat het eind februari in ongewijzigde vorm wordt aangenomen. Na publicatie treedt het dan in werking. ​

Meer weten?

Contact de expert

Ambro Smit

Deelmarkt secretaris