Noodoplossing voor viaduct A16 onderstreept belang planmatig onderhoud

Rijkswaterstaat gaat een noodoplossing inzetten voor een viaduct in de A16, nadat geconstateerd is dat er een acuut probleem is aan de constructieve veiligheid. Om de weg open te houden is er gekozen voor een noodoplossing. Voor TLN onderstrepen de gebreken nogmaals het belang van planmatig onderhoud. Rijkswaterstaat moet hier in heel het land voortvarend mee aan de slag om soortgelijke incidenten te voorkomen.

Het infrastructurele kunstwerk in kwestie is het viaduct 58 bij Rotterdam. Dit is het viaduct, direct ten zuiden van het Terbregseplein, waarmee de A16 over de lokale weg S109 gaat. Eind 2020 werd al geconstateerd dat de wapening van de dekken constructief niet voldoet. Daarom is in 2021 de vervanging van de dekken toegevoegd aan het project A16 Rotterdam en is de weg afgesloten voor zwaar vrachtverkeer.

Rijkswaterstaat heeft maatregelen genomen om het viaduct te ondersteunen en deze werkzaamheden zullen naar verwachting voor 23 mei gereed zijn. De ondersteuning zal dan nodig zijn tot de dekken van het viaduct zijn vervangen. De vervanging staat gepland in 2024. De overheid bekijkt of de renovatie van het viaduct kan worden vervroegd.

TLN is blij dat er is gekozen voor een noodoplossing, waardoor de verkeersader niet afgesloten hoeft te worden en hoopt dat de geplande werkzaamheden aan het viaduct naar voren worden gehaald. Wel onderstreept de ontstane situatie het belang van planmatig onderhoud. TLN roept Rijkswaterstaat op om hier voortvarend mee aan de slag te gaan, zodat soortgelijke situaties voorkomen kunnen worden. Daarnaast waardeert TLN tijdig geïnformeerd te zijn door Rijkswaterstaat.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.