Noordrijn-Westfalen gaat ecocombi’s toestaan

Ecocombi’s mogen straks ook in Noordrijn-Westfalen (NRW) de weg op. De transportcommissie van het parlement van de Duitse deelstaat nam recent een resolutie hiertoe aan.

Grensoverschrijdend vervoer met ecocombi’s van of naar Nederland zit er op korte termijn helaas nog niet in.
TLN is aangenaam verrast door het besluit. Ondanks vele lobbypogingen heeft de regering van NRW zich altijd fel gekeerd tegen de inzet van ecocombi’s. Het heeft er toe geleid dat NRW als een van de weinige deelstaten in Duitsland niet aan de landelijke proef met ecocombi’s heeft meegedaan. Eind vorig jaar heeft NRW wel in het kader van deze proef ingestemd om langere trailers met een lengte van 14,90 meter op haar hele wegennet toe te staan. Met het huidige besluit heeft de regering nu de weg vrijgemaakt om op bepaalde trajecten ook ecocombi’s toe te staan.

Verzoek om routes

De deelstaat heeft vervoerders gevraagd met voorstellen te komen voor trajecten waar zij met ecocombi’s willen rijden. Verder gaat NRW onderzoeken of de inzet van ecocombi’s op deze wegen geen negatieve effecten heeft op de infrastructuur, verkeersveiligheid en filegevoeligheid. Tevens wordt bekeken of het transitoverkeer met LZV’s in NRW geen concurrentienadelen heeft voor bedrijven in de regio. Zodra er een akkoord is, zal NRW dit melden aan de Duitse verkeersminister. Hij zal de wegen dan officieel opnemen in het zogenaamde ‘Positivnetz’ voor ecocombi’s.

Duitse voorwaarden

Nederlandse ecocombi’s mogen formeel in Duitsland rijden, mits ze aan de Duitse voorwaarden voldoen. Deze zijn op een aantal punten strenger dan de Nederlandse eisen. Zo is het maximum gewicht beperkt tot 40 ton (44 ton voor intermodaal vervoer) en zijn bepaalde configuraties niet toegestaan. Ook zijn er strengere voorschriften voor de bestreken baan alsmede voor de aanwezigheid van een aantal veiligheidssystemen. Voor het rijden met een LZV in Duitsland is geen ontheffing nodig.

Nog niet grensoverschrijdend

Grensoverschrijdend vervoer met ecocombi’s is nog niet toegestaan. De Duitse verkeersminister Dobrindt is hiervan voorstander, maar de Bundesrat beslist hierover. TLN tracht de besluitvorming rond dit onderwerp te versnellen, maar de kans dat dit nog voor de komende verkiezingen gebeurt lijkt niet groot. In de tussentijd gaat TLN met NRW in overleg om te proberen of er bilateraal afspraken zijn te maken. Vervoerders die routes naar NRW willen aanmelden, kunnen hiervoor met TLN contact opnemen.

Meer weten?

Contact de expert

Ambro Smit

Deelmarkt secretaris