Onderzoek en praktijk komen in learning community dichterbij elkaar

Van welke concrete technologische innovaties verwacht jij dat er in jouw organisatie nieuwe en andere skills nodig zullen zijn? Met die hoofdvraag is de learning community Future Skills van start gegaan. Diverse logistieke bedrijven, zowel verladers als dienstverleners, onderzoekers en studenten steken de komende maanden de koppen bij elkaar om te leren, te delen en elkaar verder te helpen met het vinden van HR-oplossingen voor complexe logistieke vraagstukken.

Er is inmiddels een start gemaakt, maar er kunnen nog bedrijven aansluiten die de krachten willen bundelen om samen vraagstukken op te lossen. Zo’n lerende groep, een learning community, gaat onder begeleiding van de hogescholen HAN, Windesheim en Rotterdam en met vertegenwoordigers vanuit het logistieke bedrijfsleven TLN en evofenedex van start. Het is ons doel om onderzoek en praktijk dichter bij elkaar te brengen en gezamenlijk te leren hoe continue op de juiste manier kan worden ingespeeld op de veranderende skills die nodig zijn in logistieke functies op alle niveaus. Doelgroep van de learning community: frisse denkers met verstand van logistiek, van arbeidsmarkt en van innovatie die gevestigd zijn in Zwolle of Rotterdam of omgeving.

Future skills

Met de toename van technologieën op de werkvloer veranderen taken en banen inhoudelijk. Daarmee verandert ook wat we van zowel onze huidige als toekomstige medewerkers verwachten. Zo verandert voorraadbeheer met kunstmatige intelligentie in het warehouse, orderpicken met de hulp van AVG’s, robot’s, picking by voice of picking by light en verandert het klantencontact met de inzet van chatbots. Als we spreken over skills dan bedoelen we de aangeleerde vaardigheden die iemand nodig heeft om zijn/ haar werk goed uit te kunnen voeren. En met competenties bedoelen we de ontwikkelbare vermogens van mensen om in voorkomende situaties op adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze proces- en resultaatgericht te handelen. Competenties zijn een verzameling van vaardigheden en kennis, aangevuld met persoonlijkheid, intelligentie en motivatie.

Soft skills

De zogenaamde soft skills, zoals samenwerken, plannen, organiseren, het hoofd koel houden bij lastige situaties, worden steeds belangrijker. Specifieker voor logistieke beroepen gaat het dan om denken in scenario’s bij veranderende omstandigheden, besluitvaardigheid, heldere communicatie met klant en/ of toeleverancier en slim systeemdenken van oorzaak tot gevolg of digitale vaardigheden en datadiscipline. Daarbij komt ook nog dat je als werkgever toekomstbestendig en relevant wilt blijven voor nieuwe generaties en dus moet je wel meebewegen in hetgeen je te bieden hebt.

Doe mee!

Er is nog ruimte voor bedrijven om aan te sluiten. Wil je ook samen aan de slag met vraagstukken zoals ‘hoe houd je jezelf staande in een variabele onzekere omgeving’, of ‘hoe blijf ik voldoen aan de klanttevredenheid en tegelijk trouw aan mijzelf’ ? Stuur dan een mail naar Helen van Willenswaard: h.van.willenswaard@hr.nl van de Hogeschool Rotterdam.

Meer weten?

Contact de expert

Caroline Blom

Beleidsadviseur

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.