Onderzoek fysieke belasting in de pakketdienstensector

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) heeft onderzoeksbureau vhp Human Performance opdracht gegeven om onderzoek te doen naar fysieke belasting in de keten van pakketbezorging. Doel van dit onderzoek is om sector breed inzicht te krijgen in de fysieke belasting die voorkomt.

Er wordt onderzocht waar in de keten de fysieke belasting een risico vormt voor de gezondheid de werknemers. Ook wordt onderzoek gedaan of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening verder is ontwikkeld, bijvoorbeeld door nieuwe innovaties om fysieke belasting te voorkomen of de risico’s te verminderen.

Meewerken onderzoek
De Arbeidsinspectie heeft als doel om aan de hand van dit onderzoek met de gehele sector een stap vooruit te zetten op het gebied van het voorkomen en zoveel mogelijk beperken van fysieke belasting. Hierbij realiseert de Arbeidsinspectie zich terdege dat deze stap vooruit alleen gezet kan worden als er een gelijkwaardig speelveld wordt gecreëerd, waarbij oneerlijke concurrentie zoveel mogelijk wordt voorkomen. Bedrijven die actief zijn in deze sector kunnen van vhp Human Performance een uitnodiging om mee te werken van verwachten. De gegevens worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt, zowel naar de concullega’s als naar de NLA toe. In overleg zal er met de onderzoekers van vhp Human Performance een interview plaatsvinden en enkele werkplekbezoeken ingepland worden.

Meer weten?

Contact de expert

Saskia Kraaijenoord