Onderzoeksresultaten verruimen PFAS-grenswaarden later dan gehoopt

De resultaten van het onderzoek dat inzicht moet geven of er grond in diepe plassen gestort mag worden, laten op zich wachten. Bedrijven die zich bezighouden met grondtransport kunnen de vrachtwagens nog niet laten rijden. TLN is hierover teleurgesteld, omdat werd verwacht dat rond afgelopen Kerst meer duidelijk zou zijn. Leden die in grote problemen geraken, worden dringend verzocht dat te melden bij TLN.

Het RIVM doet een onderzoek naar het gedrag van PFAS in water. Rijkswaterstaat doet samen met Deltares een onderzoek naar hoe grondwaterstromen vanuit of naar diepe plassen zich gedragen en hoe de verspreiding van stoffen als PFAS vanuit diepe plassen naar de omgeving kan worden voorkomen. Begin december ging milieuminister Stientje van Veldhoven ervan uit dat de resultaten van deze twee onderzoeken rond de Kerst bekend zouden zijn. Dat bleek te optimistisch.

Financiële schade groeit

De betrokken bedrijven in het grondtransport zitten echter met smart te wachten op de uitkomsten. Sinds juli 2019 is het namelijk verboden om grond her te gebruiken in diepe plassen en andere waterbodemtoepassingen. De financiële schade groeit voor ondernemers met elke dag dat de vrachtwagens stilstaan en medewerkers niet kunnen werken. TLN-voorzitter Elisabeth Post en de directie van TLN blijven continu aandacht vragen bij de minister voor deze verlammende situatie. TLN weet dat de minister deze situatie zeer serieus neemt en dat zij tracht de onderzoeken te bespoedigen die eerder pas in mei 2020 zouden zijn afgerond.

Specifiek onderzoek

TLN nam onlangs contact op met de top van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en vroeg om uitleg. Het ministerie liet TLN hierop weten dat grond die PFAS bevat niet in het oppervlaktewater kan worden toegepast omdat de zogeheten uitloogkarakteristiek van grond zeer verschilt van die van bagger, zoals is aangegeven in de RIVM-rapporten. Hiervoor is specifiek onderzoek nodig dat helaas tijd kost, stelt het ministerie. Omdat meerdere partijen hebben aangegeven dat dit het meest actuele resterende knelpunt is, heeft het ministerie het RIVM gevraagd na te gaan wat er op korte termijn mogelijk zou zijn – en onder welke voorwaarden – zonder daarbij onaanvaardbare risico’s voor mens en milieu te lopen. Zodra TLN hier meer nieuws over heeft, informeren we hierover.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs