Ontheffing langere levertijden milieuzones geldt niet voor zero-emissiezones

Vorig jaar zijn met gemeenten afspraken gemaakt over de toegang tot milieuzones in verband met langere levertijden van EuroVI-vrachtauto’s. Deze afspraken gelden nadrukkelijk niet voor zero-emissiezones. Om problemen in de toekomst te voorkomen geeft Anne-Marie Nelck, clustermanager Distributie van TLN uitleg.

Sinds 1 januari 2022 zijn in de milieuzones uitsluitend EuroVI-vrachtauto’s toegestaan. Vanwege onvoorziene langere levertijden voor deze voertuigen, is met gemeenten afgesproken dat hiermee rekening wordt gehouden voor wat betreft de milieuzones. Als vervoerders bij de ontheffingsaanvraag een ondertekende koopovereenkomst voorzien van de verwachte leverdatum meesturen, wordt een ontheffing verleend. In de praktijk blijkt dat langere levertijden voor EuroVI-vrachtauto’s nog altijd aan de orde zijn. Ook komt het voor dat de leverdatum nogmaals wordt uitgesteld, vervoerders moeten dan opnieuw een aanvraag indienen bij de gemeente(n).

Vanaf 1 januari 2025 zijn de zero-emissiezones van toepassing. Hiervoor geldt dat alle nieuwe voertuigen, gekentekend na 1 januari 2025, zero-emissie moeten zijn. Dit betekent dat de regeling met betrekking tot langere levertijden zoals die van toepassing is voor milieuzones, niet geldt in de zero-emissiezones. Met andere woorden: als een vervoerder in 2023 of 2024 een EuroVI-vrachtauto bestelt met een datum eerste toelating (DET) na 1 januari 2025, dan kan deze niet in de zero-emissiezones worden ingezet. Wel blijft dit voertuig nog toegang houden tot de milieuzones.

In onderstaande illustratie zijn de toetredingseisen voor vracht- en bestelauto’s in de zero-emissiezones samengevat.

Wat kunnen TLN-leden doen?

TLN adviseert haar leden om zich grondig voor te bereiden op de komst van de zero-emissiezones. Ga na wat dit voor jouw onderneming betekent. Hoe ziet je wagenpark er over enkele jaren uit? Wat is de daarvoor benodigde laadcapaciteit? En wat zijn de wijzigingen ten aanzien van zaken als ritplanning en onderhoud? En last but not least: ga hierover tijdig het gesprek aan met je klanten.

Meer weten?

Contact de expert

Anne-Marie Nelck

Clustermanager distributie

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.