Ook verlaging brandstofaccijns voor LNG

De vorige week aangekondigde verlaging van de accijns op benzine en diesel per 1 april gaat ook gelden voor LNG. Dit heeft staatssecretaris Van Rij vandaag toegezegd in een debat met de Tweede Kamer.

Vorige week werd al bekend dat de accijns op benzine en diesel per 1 april 2022 tot het einde van het jaar wordt verlaagd met respectievelijk 17,3 cent en 11,1 cent per liter. Dat is een verlaging van ruim 20 procent. De accijns op LPG en LNG (vloeibaar gemaakt aardgas) wordt met hetzelfde percentage verlaagd wat een accijnskorting van 4,1 cent per liter betekent (ca. 8 cent per kg.) . Deze verlaging zal de schatkist 11 miljoen euro extra kosten. De overheid heeft de transportsector in het recente verleden gestimuleerd over te stappen op LNG als milieuvriendelijk alternatief voor diesel.

Russische inval in Oekraïne

Al voor de Russische inval in Oekraïne was de prijs van LNG al fors aan het stijgen. TLN heeft in februari het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verzocht om ondernemers die door het stimuleringsbeleid van de overheid zijn overgestapt op LNG met een regeling te compenseren. Met de huidige verlaging van de accijns wordt hier aan tegemoet gekomen.

Verlaging accijns compenseert stijging niet

De verlaging van de accijns compenseert de stijging van de LNG prijs niet. Het is daarom van belang dat transportondernemers zelf in gesprek gaan en blijven met hun opdrachtgevers om reële afspraken te maken over de hoge en sterk wisselende brandstofprijzen. Dat kan met een zogenaamde brandstofclausule.

Meer weten?

Contact de expert

Roger van Straaten

Beleidsadviseur

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.