Op weg naar zero-emissie in Rotterdam

TLN heeft samen met 56 partijen de steun uitgesproken voor het convenant zero-emissie stadslogistiek van Rotterdam. Het convenant in Rotterdam is een lokale uitwerking van het nationale Klimaatakkoord en gaat met name in op de omvang van de zero emissie zone en acties om de logistiek te verduurzamen. Rotterdam sluit aan bij de landelijke overgangsregelingen voor bestaande vracht- en bestelauto’s die onlangs door staatssecretaris Stientje van Veldhoven bekend zijn gemaakt.

Met dit convenant krijgt de logistieke sector duidelijkheid over de zero-emissiezone. Gezien de impact van deze zone pakt Rotterdam het proces van het definiëren en invoeren van de zone gezamenlijk met partijen uit de logistieke sector op. Ook andere partijen die met de zone te maken krijgen worden hierbij betrokken. Op die manier werkt Rotterdam samen met de belanghebbende partijen aan een duurzame, bereikbare en energiezuinige stad, met schone lucht. Samen op weg naar nul. Dat is het doel. Nul emissie, nul inefficiënte ritten en nul opstoppingen.

Uitzondering voor bedrijventerreinen
Het hoofdwegennetwerk om Rotterdam (de Ring van Rotterdam) valt buiten de zone, zodat verkeer zonder een bestemming in Rotterdam niet wordt belemmerd. Bedrijventerreinen met een (potentiële) logistieke functie langs de Ring van Rotterdam vallen ook buiten de zone. Zo blijven deze gebieden bereikbaar voor alle voertuigen. Deze gebieden blijven daardoor kansrijk voor het functioneren van bestaande en het realiseren van nieuwe logistieke hubs en optimale bundeling van zero-emissie transporten naar de zero-emissiezone.

Prioriteit voor schone logistiek
Aanvullend op deze toegangseisen spant de gemeente Rotterdam zich – vanuit de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak (RMA), het Rotterdams Klimaatakkoord11, Koersnota Schone Lucht en de aanpak Nul Emissie Mobiliteit (NEM) – in om de overgang naar uitstootvrije bestel- en vrachtauto’s te versnellen. Ook voor de voertuigcategorieën waarop de overgangsregeling betrekking heeft. Bijvoorbeeld door middel van maatregelen die schone logistiek meer prioriteit geven in het stedelijk verkeersnetwerk en subsidieregeling(en) voor ritreductie en emissievrij transport.

Overgangsregeling
Om te zorgen dat de invoering van de zero-emissiezone bij zowel kleine als grote bedrijven niet tot buitenproportionele investeringen leidt, is er een overgangsregeling voor bestel- en vrachtauto’s die vóór 1 januari 2025 op kenteken zijn gezet. Deze overgangsregeling is gebaseerd op afschrijvingstermijnen en natuurlijke investeringsmomenten:

  • Bakwagens Euro-VI die ná 1 januari 2020 en trekkers Euro-VI die ná 1 januari 2017 op kenteken zijn gezet, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de zero emissie zone.
  • Bestelauto’s Euroklasse 5 hebben tot 1 januari 2027 toegang tot de zero emissie zone.
  • Bestelauto’s Euroklasse 6 hebben tot 1 januari 2028 toegang tot de zero emissie zone.

Meer weten?

Contact de expert

Anne-Marie Nelck

Clustermanager distributie