Oproep aan Noord-Holland: Leg verbindingen A8-A9 en Duinpolderweg aan

Het robuust maken van het wegennet in Noord-Holland is nodig om deze regio bereikbaar, duurzaam en veilig te houden. Dit stellen TLN, evofenedex, VNO-NCW West en Bouwend Nederland in een brief aan de Noord-Hollandse coalitie-onderhandelaars.

​​Tijdens de formatiegesprekken voor de coalitievorming van de Provinciale Staten van Noord-Holland komen de vergevorderde plannen voor de verbindingen tussen de Rijkswegen A8 en A9 en de provinciale wegen N205 en N206 (Duinpolderweg) ongetwijfeld ter sprake. Door de enorme bouwopgave van ruim 240.000 nieuwe woningen in Noord-Holland, zal de mobiliteit in deze regio extreem toenemen. Een goede verbinding van oost naar west en vice versa is van groot belang voor de doorstroming van het (toekomstige) verkeer en maakt het wegennet in deze provincie robuust.

Bij het uitblijven van de verbinding A8-A9 worden duizenden inwoners en scholieren van Krommenie, Assendelft en Wormerveer dagelijks blootgesteld aan hoge concentraties fijnstof door filevorming. Ook is de verkeersveiligheid op de provinciale weg in het geding. Daarnaast is er de laatste jaren een afname van werkgelegenheid in de Bollenstreek en juist een groeiende werkgelegenheid rond de Greenports en Schiphol. Zelfs tijdens de crisis is hier, in tegenstelling tot de landelijke ontwikkeling, de werkgelegenheid gegroeid. Deze onbalans zal leiden tot extra verkeer tussen de N205 en N206. Ook hebben de recente weekenden aangetoond dat het grote aantal bezoekers van de Keukenhof in de huidige verkeerssituatie een verkeersinfarct tot gevolg heeft.

Ondanks de verwachte grote investeringen in het openbaar vervoer, zal de OV-capaciteit in Noord-Holland onvoldoende zijn om de groei van de mobiliteit op te vangen. Hierdoor komt geplande noodzakelijke woningbouw en de bevoorrading in de regio in gevaar.

Oproep

TLN​, VNO-NCW West, evofenedex en Bouwend Nederland roepen de onderhandelaars dan ook op tot een samenhangende aanpak voor de mobiliteit in de regio te komen, waar de verbindingen A8-A9 en N205-N206 onderdeel van uitmaken.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid