Oproep aan Provinciale Staten van Noord-Holland: maak verbinding A8-A9 mogelijk

Een verbinding tussen de A8 en de A9 maakt een einde aan de files vlak voor de deur van bewoners van Krommenie en Assendelft en het verbetert de bereikbaarheid van de Zaanstreek en de IJmond. Twee belangrijke redenen waarmee TLN samen met evofenedex, VNO-NCW West en de gemeente Zaanstad de provincie Noord-Holland oproept om de verbinding tussen de A8 en de A9 mogelijk te maken.

De Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben groen licht gegeven voor de aanleg van de A8-A9 verbinding. Het is nu aan de Provinciale Staten om dit besluit te bekrachtigen.

Leefbaarheid

De Zaanstreek en de IJmond zijn ondernemende en bedrijvige regio’s. Zij hebben baat bij een goede verbinding zodat zij ook in de toekomst kunnen blijven bijdragen aan de regionale economie. De gevolgen van de stijgende druk op het wegennet en de ontoereikende infrastructuur zijn goed te merken in plaatsen als Krommenie en Assendelft. Via deze dorpen is er veel (sluip)verkeer op de N8/N203 en Noorderveenweg wat leidt tot gevaarlijke situaties en een verslechterde leefbaarheid voor omwonenden. Door de slechte verbinding met Zaanstad en Amsterdam staan de auto’s en vrachtwagens in de file pal voor de deur van de inwoners.

Economische groei

Al jaren worden de A8 en A9 genoemd in de economische wegwijzers van TLN en evofenedex als trajecten met grote economische schade voor de transport- en logistieksector. Een slechte bereikbaarheid heeft negatieve gevolgen voor de economie en het vestigingsklimaat, het zorgt onder andere voor vertragingskosten en inefficiënties. Het aanleggen van de A8-A9 verbinding zal bijdragen aan de economische groei, leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio.

17 januari

In de aanloop naar de provinciale Commissievergadering Mobiliteit & Bereikbaarheid van 17 januari, hebben de ondernemersorganisaties een gezamenlijke brief ingestuurd.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.