Oproep TLN en evofenedex vindt gehoor

Minister Van Nieuwenhuizen van IenW maakte bekend dat Rijk en regio’s extra investeren in knelpunten op de wegen. Samen pakken zij een groot deel van de file top-20 voor het vrachtverkeer aan, die evofenedex en TLN eerder publiceerden.

​​evofenedex en TLN zijn vooral blij met de aanpak van de knelpunten op de A4 en de A15, nummer één en twee op de lijst van duurste knelpunten voor het vrachtverkeer​. Op die twee punten samen was de schade door stilstaande en omrijdende vrachtauto’s in 2017 ruim 40 miljoen euro.

‘Wij zijn blij dat de minister serieus werk maakt van de aanpak van files’, zegt TLN-voorzitter Arthur van Dijk. ‘En vooral ook dat ze dit in samenspraak met de sector transport en logistiek én de regio’s doet.’ Ook evofenedex is blij met de maatregelen van de minister. ‘Goed dat de minister de filekosten voor het vrachtverkeer ook zwaar meeweegt bij het vaststellen van de knelpunten in de NMCA’, aldus Machiel van der Kuijl, algemeen directeur evofenedex. ​

A4 knooppunt Burgerveen – N14

De minister trekt 80 miljoen euro extra uit voor aanpak van het traject met de duurste file. Het budget is van 50 miljoen euro naar 130 euro verhoogd. Hiermee kan een nieuw Ringvaartaquaduct in zuidelijke richting met vier rijstroken worden gerealiseerd. Ook hebben de regio Midden-Holland, de provincie Zuid-Holland, TLN en evofenedex opgeroepen het project eerder uit te voeren dan de geplande realisatie in 2028. De minister wil ook naar een eerdere realisatie te streven. TLN en evofenedex zijn blij met het verhoogde budget voor het project en dat de minister ook toe wil werken naar een eerdere realisatie. De vraag blijft of dit mogelijk is.

​A15 Ridderkerk – Gorinchem

De komende vier jaar wordt er 8 miljoen euro gestoken in het verbeten van de doorstroming op de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem. Denk hierbij aan een snellere inzet van bergers, het aanpassen van de belijning en spitsmijdingsinitiatieven. De op een na duurste file voor het vrachtverkeer wordt de komende vier jaar aangepakt met kleine maatregelen, vooruitlopend op een structurele aanpak. TLN en evofenedex hebben samen met de Drechtsteden, provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en bedrijven aan dit plan gewerkt. Eerder deze weet pleitten TLN en evofenedex al voor het versneld aanpakken van de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem.​

A1/A30 Barneveld

Voor de problemen bij Barneveld trekt het Rijk 22,4 miljoen euro extra uit, bovenop de al gereserveerde 10 miljoen euro. Naar verwachting draagt de regio 8,5 miljoen euro uit voor de realisatie van een volwaardig knooppunt bij Barneveld. evofenedex en TLN maken zich al jaren samen met de gemeente Barneveld, VNO-NCW en lokale ondernemers hard voor een oplossing.

A12 Gouda – De Meern

In september ondertekenden TLN en evofenedex samen met de provincies Zuid-Holland en Utrecht, verschillende regio’s en gemeenten de intentieverklaring A12. Hierin werd afgesproken om samen naar de minister te stappen om de problemen op de A12 aan te kaarten. De minister besluit nu een verkeersonderzoek te verrichten. Het studiegebied is het gehele traject inclusief de beide knooppunten Gouwe en Oudenrijn. Op basis van de resultaten van het verkeersonderzoek naar dit traject worden medio 2019 de mogelijkheden voor het starten van een MIRT-verkenning besproken.

A16 Brienenoordbrug

Rotterdam krijgt een extra oeververbinding met snelweg en openbaar vervoer om de toenemende drukte op de A16 aan te pakken. De A16 staat nu al in de top-20 duurste files en is één van de grootste knelpunten in de toekomst. TLN en evofenedex zijn daarom blij dat Rijk en regio bijna 500 miljoen euro hebben toegezegd voor een extra oeververbinding. Wat TLN betreft komt deze oeververbinding tussen Ridderkerk en Krimpen aan den IJssel.

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda
TLN en evofenedex zijn blij dat de financiële reservering van 178 miljoen euro voor verbreding van de A20 naar voren is gehaald in de Rijksbegroting. Hiermee kan de realisatie van dit traject versneld worden naar 2021. Eerder deze week vroegen evofenedex en TLN met de zogeheten Economische Wegwijzer​ al aandacht voor dit probleem. Wat TLN en evofenedex betreft sluiten Rijk en regio zo snel mogelijk een bestuursovereenkomst over de aanpak en realisatie van de A20, zodat ook daadwerkelijk gestart kan worden met een snellere realisatie.

A28 Amersfoort – Hoogeveen

Rijk en regio starten voor het traject Amersfoort – Hoogeveen zogeheten mobiliteitsonderzoek. In maart 2019 zijn de knelpunten geïdentificeerd. Op basis van deze resultaten zullen het Rijk en de regio een besluit nemen over een eventueel vervolg. TLN en evofenedex worden bij dit MIRT-onderzoek betrokken.

A50 corridor Nijmegen – Eindhoven

Het afgelopen jaar hebben evofenedex en TLN samen met de provincies Gelderland en Noord-Brabant, aanliggende gemeenten en VNO-NCW toegewerkt naar een MIRT onderzoek voor de A50. Rijk en regio hebben nu het besluit genomen om dit MIRT-onderzoek te starten. Met name op het traject Ewijk – Paalgraven gebeuren veel ongelukken en is de capaciteit te beperkt. Dit MIRT-onderzoek is een eerste stap naar een structurele oplossing. TLN en evofenedex blijven ook tijdens dit onderzoek aangehaakt.

Realiseren van voldoende truckparkings

Rijk en regio (Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland) spannen zich de komende vijf jaar in voor een samenhangend netwerk van truckparkings langs de belangrijkste vrachtroutes. Dat zijn de corridor A15/A12 en de corridor A16/A58/A67. Met een sa​menhangend pakket maatregelen – waaronder EU-subsidies – zou het tekort aan truckparkeerplaatsen binnen vijf jaar opgeheven moeten zijn. evofenedex en TLN zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit maatregelenpakket.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid