Overijssel pakt gezamenlijk overbelading aan

Ruim 30 partijen ondertekenen convenant: meer verkeersveiligheid en minder kosten. Te zwaar beladen vrachtwagens en landbouwvoertuigen zorgen jaarlijks voor zo’n 300 miljoen euro aan schade aan Nederlandse wegen, bruggen en viaducten.

​​​Dat blijkt uit een schatting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.​ Deze kosten nemen de komende jaren nog verder toe doordat de voertuigen groter worden, de infrastructuur veroudert en door de invloed van de klimaatverandering. ​

Krachten bund​elen

In Overijssel hebben de wegbeheerders en weggebruikers, op initiatief van de provincie Overijssel, de krachten gebundeld om deze bovenmatige schade te voorkomen.

De Overijsselse gemeenten, waterschap Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen, Bouwend Nederland, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Cumela, Evofenedex, LTO-Noord en Rijkswaterstaat ondertekenen daarom een convenant om overbelading en overbelasting gezamenlijk aan te pakken.

Gedeputeerde Bert Boerman, verantwoordelijk voor mobiliteit in Overijssel: “Elke partij heeft een eigen verantwoordelijkheid, maar door samen kennis te delen en maatregelen te nemen, zorgen we sneller voor vermindering van overbelading en daarmee de overbelasting van onze infrastructuur.

Dit gezamenlijke bewustzijn en die betrokkenheid leidt uiteindelijk tot een betere bereikbaarheid. Hiermee voorkomen we dat wegen vaker dicht zijn voor onderhoud of dat bruggen en viaducten worden afgesloten voor zwaar verkeer. Daarnaast zorgt het voor meer verkeersveiligheid en een betere luchtkwaliteit door minder uitstoot van schadelijke stoffen.”

Ov​erbelading is onwenselijk

Voorzitter Arthur van Dijk van Transport en Logistiek Nederland (TLN): “Overbelading is een ketenprobleem, dat dus ook vraagt om ketenoplossingen. Van opdrachtgever tot vervoerder moet iedereen ervan doordrongen worden dat overbelading onwenselijk is voor zowel mens, milieu als de winst voor bedrijven. De vervoerder behaalt onder de streep immers niet eens economisch voordeel. Overbelading betekent immers voor de vervoerder een hoger brandstofverbruik, meer dan normale slijtage van banden, remmen, vering, enz. Ook is er een risico op flinke boetes en aansprakelijkheid door schuld bij ongevallen.

TLN juicht dit Overijsselse convenant tegen overbelading dan ook van harte toe als een belangrijke stap in de strijd tegen overbelading. De overheden nemen met dit convenant hun verantwoordelijkheid als opdrachtgever en wegbeheerder! Zo zorgen ze er samen met hun logistieke en transportpartners voor dat overbelading verdwijnt als gunningsfactor.

Het Overijssels convenant is een mooi vervolg op het sinds 2011 bestaande Convenant tegen Overbelading, dat door Limburgse leden van de deelmarkt Kiepautobedrijven is gestart. Daarbij zijn ook opdrachtgevers, overheden en handhavers betrokken. Dit heeft rechtstreeks geleid tot een drastische vermindering van het aantal overbeladen ritten en de al 5 jaar bestaande contractvoorwaarden tegen overbelading, die zowel Rijkswaterstaat als de provincie Limburg hanteren.”

Maatre​gelen

De betrokken partijen willen de komende twee jaar verschillende maatregelen nemen om te zwaar beladen voertuigen te voorkomen. Dat kan onder andere door kennis en praktijkervaringen te delen bij de aanbesteding van werkzaamheden aan wegen en waterwegen die overheden uitvoeren en hierover gerichte afspraken te maken. Hierdoor kan bij aannemers de prikkel worden weggenomen voertuigen zwaarder dan de norm te beladen. Door overbelading zijn er minder vrachtwagens nodig om het werk uit te voeren. Dit drukt de kosten per werk voor aannemers, waardoor zij verwachten de aanbesteding eerder te winnen.

Daarnaast is in het nieuwe regeerakkoord een kilometerheffing voor vrachtverkeer opgenomen, maar een goede registratie voor aslasten of overbelading ontbreekt nog. Hierdoor wordt de kans op overbelading niet kleiner. De partners vragen daarom bij het Rijk aandacht voor een goede registratie en handhaving.

Meer weten?

Contact de expert

Ambro Smit

Deelmarkt secretaris