Overijssel zet zich in voor een sterke logistieke sector

Woensdag 29 mei is in de Provinciale Staten van Overijssel het Statenvoorstel 'Werken aan logistiek Overijssel 2024-2027' aangenomen. Transport en Logistiek Nederland is blij dat de Provincie plannen en geld beschikbaar heeft om de logistieke sector te helpen bij slimme, vitale en innovatieve logistiek.

Met dit plan gaat hier de komende jaren aan gewerkt worden. De inzet is voornamelijk gericht op het versterken van de in Overijssel gevestigde bedrijven in de logistiek (zowel grote als MKB-bedrijven) en/of met (grote) goederenstromen. Duurzaamheid, energietransitie en circulaire economie zijn de kernopgaven van de komende jaren.

Dit werkplan is tot stand gekomen door logistics Overijssel, het samenwerkingsverband en netwerkorganisatie voor vitale logistiek in Overijssel. Ze zijn de schakel tussen ondernemers, overheden en kennisinstellingen. TLN en haar leden zijn blij dat ze hebben kunnen bijgedragen aan de realisatie van dit werkplan.
Vanaf hier samen verder naar een sterkere logistieke sector!

Benieuwd naar de plannen? Klik hier op link voor meer informatie.

Meer weten?

Contact de expert

Team Public Affairs

Adviseurs

Heb je als lid een vraag voor een van onze experts? Neem contact op!

Vragen waar je het antwoord zo 1,2,3 niet op weet? Of twijfel je ergens misschien over? Ons team van de Ledendesk zit dagelijks klaar om al je vragen te beantwoorden of je door te verwijzen naar een specialist via 088-4567567 of per mail via info@tln.nl.