Partijen willen meerjarenplan infrastructuur

ChristenUnie, VVD, CDA en SGP willen dat de regering structureel meer budget voor het beheer en onderhoud van infrastructuur reserveert, zonder dat dit ten koste gaat van nieuwe wegprojecten. De partijen roepen de regering op een meerjarenplan infrastructuur op te stellen.

Het plan moet volgens de partijen een stabiele en voorspelbare programmering met bijbehorend budget bevatten. “Zodat storingen, stremmingen en veiligheidsrisico’s vanwege uitgesteld onderhoud zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden”, aldus Chris Stoffer (SGP) tijdens het Kamerdebat MIRT. Samen met de VVD, CDA en ChristenUnie diende hij een motie hierover in.

Toereikend budget
TLN ondersteunt deze oproep van harte. De afgelopen jaren zijn vervoerders veelvoudig overvallen door plotselinge afsluitingen van wegen, bruggen en viaducten. Terwijl transportondernemers er juist op moeten kunnen vertrouwen dat het wegennet maximaal beschikbaar is. In een brief naar informateur Mariëtte Hamer pleit TLN daarom voor de spoedige uitvoering van geplande infrastructuurprojecten en een toereikend budget voor beheer en onderhoud.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid