PFAS-zorgen duidelijk overgekomen bij politiek

De zorgen (en ook boosheid) van ondernemers over de PFAS-problematiek is duidelijk overgekomen bij de politiek en de betrokken minister. Dat bleek tijdens het overleg van de Tweede Kamer met minister Van Veldhoven op 19 februari 2020. Bij dat overleg waren ook enkele TLN-leden, ondernemers uit de transportbranche, aanwezig. Zij hoorden toezeggingen, maar constateerden dat hun zorgen nog niet weg zijn.

Minister Stientje van Veldhoven van Milieu maakte excuses voor de chaos die is ontstaan na het afkondigen van strenge normen voor de chemische stoffen PFAS in de bodem. Het is haar duidelijk geworden dat ondernemend Nederland is overvallen en ernstig is getroffen door de maatregelen. Vanuit de Tweede Kamer werd onder meer gewezen op de enquête die TLN kort geleden heeft gehouden onder de leden. Daar bleek dat veel ondernemers nog onzekerheid ervaren over de nabije toekomst. Tijdens het debat deed de minister de toezegging om met het UWV en de minister van Sociale Zaken in gesprek te gaan over deeltijd-ww. Dat zou een deel van de zorgen bij ondernemers kunnen wegnemen.

Deeltijd-ww

De minister zal het UWV vragen naar een analyse van bedrijven die failliet zijn gegaan, dan wel in de problemen zijn gekomen en het aantal ontslagen dat daarmee gemoeid zijn. Deze resultaten gaat de minister bespreken met haar collega minister Koolmees van Sociale Zaken. Deeltijd-ww is onderdeel van het gesprek. Indien nodig zullen andere organisaties, zoals brancheorganisaties en vakbewegingen worden gevraagd om input voor het gesprek met het UWV.

Zandwinning

Ook deed de minister een toezegging om met provincies in gesprek te gaan over de zandwinning en of het mogelijk is om bij de zandwinning en het winnen van grond het opvullen los te koppelen van het terugstorten van grond. Door de aansporingen vanuit de politiek en brancheverenigingen heeft de minister ervaren dat belangrijke sectoren voor de Nederlandse economie aandringen op grote spoed.

Aandacht voor enquête TLN

Kamerleden van de PVV, VVD en CDA refereerde in het debat aan de resultaten van het onderzoek dat TLN heeft uitgevoerd onder haar leden. Zestig procent van de bedrijven die hebben meegewerkt aan dit onderzoek TLN zegt schade te lijden door de PFAS-misère.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs