Planning werkzaamheden hoofdwegennet 2022-2023

Rijkswaterstaat (RWS) heeft een planning van de werkzaamheden die in 2022 aan het hoofdwegennet plaatsvinden gedeeld met TLN. Ook is er een vooruitblik op 2023 opgenomen. In het overzicht staan de projecten die relatief veel gevolgen voor het verkeer zullen hebben.

Rijkswaterstaat meldt dat de informatie onder voorbehoud is, dus het is raadzaam om hun website in de gaten te houden voor actuele en definitieve informatie. Transportondernemers kunnen met het volgende rekening houden:

Afsluitingen A2 en N2

Gemeente Eindhoven krijgt een nieuwe ontsluiting waarvoor een tunnel onder de A2/N2 gerealiseerd moet worden. Komende zomer worden hiervoor de tunneldelen geplaatst. De volledige A2 en N2 zullen hiervoor in periodes van een week volledig afgesloten worden.
Meer informatie over deze afsluiting vind je hier.

A32 Grou – Heerenveen

Door asfalteringswerkzaamheden aan de hoofdrijbaan is deze vanaf maandag 9 mei anderhalve maand afgesloten en wordt het verkeer via verschoven / versmalde rijdstroken geleid.
Meer informatie over deze afsluiting vind je hier.

Haringvlietbrug A29

De renovatie van de Haringvlietbrug vindt plaats vanaf 2023. Tot die tijd blijft een maximumsnelheid van 50 km/h gelden en wordt in beide richtingen het verkeer via 2 versmalde rijstroken over de brug geleid. Daarnaast vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats.
Meer informatie over de maatregelen op de Haringvlietbrug vind je hier.

Afsluitdijk A7

Door de werkzaamheden aan de Afsluitdijk zal er sprake zijn van hinder op verschillende momenten. Meer informatie vind je hier.

Galecopperbrug A12

Medio 2022 begint grootschalig onderhoud aan de Galecopperbrug, wat tot in 2024 zal duren. De verwachting is dat er sprake zal zijn van nacht- en weekendafsluitingen, snelheidsbeperking, versmalde rijstroken en een afgesloten rijstrook.
Meer informatie over deze afsluiting vind je hier.

Merwedebrug A27

Door onderhoud aan de Merwedebrug is de A27 vanaf eind augustus een aantal weekenden achter elkaar afgesloten tussen Gorinchem en Werkendam.
Meer informatie over deze afsluiting vind je te zijner tijd hier (op moment van publicatie nog niet beschikbaar).

N33 Assen – Siddeburen

Door onderhoudswerkzaamheden is de N33 tussen Assen en Siddeburen het tweede weekend van september in beide richtingen afgesloten. Meer informatie over deze afsluiting vind je te zijner tijd hier (op moment van publicatie nog niet beschikbaar).

Afsluiting A50 Waterberg – Beekbergen

Door grootschalige onderhoudswerkzaamheden gaat de A50 van Arnhem richting Zwolle in oktober twee keer een weekend dicht.
Meer informatie over deze afsluiting vind je te zijner tijd hier (op moment van publicatie nog niet beschikbaar).

Heinenoordtunnel A29

Regulier onderhoud aan de Heinenoordtunnel zorgt voor verschillende nachtafsluitingen. Zie deze pagina voor een overzicht voor 2022.

Vooruitblik 2023 en verder

Rijkwaterstaat verwacht in 2023 grote verkeershinder op de onderstaande trajecten (let op: onder voorbehoud, de meest actuele informatie is te vinden op de website van Rijkswaterstaat):

  • A27 (Realisatie verbreding)
  • A7 Sneek-Oost – Joure-West (langdurige periode met minder rijstroken)
  • A29 Heinenoordtunnel (begin 2023 een aantal weekenden, zomer 2023 twee weken en eind 2023 weer een aantal weekenden in twee richtingen gesloten voor alle verkeer)
  • A12 Grijsoord – Waterberg (2 weken dicht, datum nog niet bekend)
  • A29 Haringvlietbrug (renovatie beweegbare deel)
  • A16 Van Brienenoordbrug: de vervanging en renovatie van de Van Brienenoordbrug wordt uitgevoerd in de periode 2025-2028. Er zijn periodes met veel hinder voor het wegverkeer.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.