Planning werkzaamheden hoofdwegennet 2023

Rijkswaterstaat (RWS) heeft een planning van de werkzaamheden, die in 2023 aan het hoofdwegennet plaatsvinden, gedeeld met TLN. In het overzicht staan de projecten die relatief veel gevolgen voor het (vracht)verkeer zullen hebben. Ook is er een vooruitblik op grote projecten vanaf 2024 opgenomen.

Eerder heeft TLN al een concept-planning op haar website gepubliceerd. RWS meldt dat de informatie onder voorbehoud is, daarom raden wij jullie aan om de website van RWS in de gaten te houden voor actuele en definitieve informatie. Transportondernemers kunnen met het volgende rekening houden:

Heinenoordtunnel A29

De renovatie van de Heinenoordtunnel is gestart. Gedurende 2023 en 2024 gaat de tunnel regelmatig dicht in één of beide rijrichtingen tijdens nachten, weekenden en vakanties. Ook is de tunnel deze zomer in beide richtingen afgesloten van maandag 7 augustus 01.00 uur tot vrijdag 1 september 05.00 uur. Een volledig overzicht vind je hier.

Haringvlietbrug A29

De huidige verkeersbeperkende maatregelen (50 km p/u, versmalde rijstroken) blijven gelden tot aan de renovatie van de brug. Voor het vervangen van de beweegbare delen van de Haringvlietbrug wordt de brug in 2023 van 9 juni 22.00 uur tot en met 28 juli 23.00 uur volledig afgesloten voor al het wegverkeer. Meer informatie over deze werkzaamheden en hinder vind je hier.

Let op: Zowel de renovatie van de Heinenoordtunnel als de renovatie van de Haringvlietbrug zorgen voor veel hinder voor het verkeer op de A29. Op deze kalender staat wanneer er in 2023 afsluitingen zijn.

Galecopperbrug A12

Het grootschalig onderhoud aan de Galecopperbrug, wat in 2022 is begonnen, blijft in 2023 hinder opleveren voor verkeer richting Arnhem. De huidige versmalde rijstroken en maximumsnelheid van 70 km p/u blijven gelden. Er zal in 2023 ook sprake zijn van dag- en weekendafsluitingen. Meer informatie over deze afsluitingen vind je hier.

Prinses Margriettunnel A7

Eind vorig jaar werd de Prinses Margriettunnel in de snelweg A7 bij Sneek plotseling gesloten nadat ernstige schade aan het kunstwerk werd ontdekt. Afgelopen februari kon de snelweg weer gedeeltelijk open. Er is 1 rijstrook per richting beschikbaar en er mag slechts 50 km p/u worden gereden. Ondertussen wordt door Rijkswaterstaat onderzoek uitgevoerd naar het ontstaan van de schade en welke maatregelen nodig zijn om de A7 tussen Joure en Sneek weer volledig open te stellen. TLN houdt de situatie nauwlettend in de gaten en communiceert hierover zodra er meer bekend is. Aanvullende informatie van Rijkswaterstaat vind je hier.

Viaduct A7 bij Purmerend

Eind vorig jaar is de gewichtsbeperking op het viaduct in de A7 bij Purmerend aangescherpt, met als gevolg dat veel vrachtwagens geen gebruik meer kunnen maken van deze verbinding. TLN heeft gesprekken gevoerd met Rijkswaterstaat, betrokken ondernemers, de gedeputeerde van Noord-Holland en andere stakeholders om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Zodra hierover meer bekend is, communiceert TLN hierover.

Tunnel Swalmen en Roertunnel A73

In juli en augustus van 2023 vindt grootschalig onderhoud plaats aan de Tunnel Swalmen en de Roertunnel. Hiervoor zullen de A73-tunnels van 14 juli 21.00 uur tot 4 augustus 21.00 in noordelijke richting afgesloten zijn. Vervolgens zijn de tunnels van 5 augustus 09.00 uur tot 25 augustus 21.00 uur in zuidelijke richting afgesloten. Daarnaast zal sprake zijn van verschillende weekendafsluitingen waarbij de tunnels in één of beide richtingen afgesloten zijn. Voor de laatste informatie, zie hier.

Midden Limburg Bereikbaar organiseert samen met LWV, evofenedex en TLN twee voorlichtingsbijeenkomsten over de gevolgen van de tunnelsluitingen, op 15 en 22 mei. Meer informatie over of aanmelden voor deze bijeenkomsten? Zie deze link.

A16 Princeville – Zonzeel

De A16 tussen knooppunt Princeville en knooppunt Zonzeel wordt in het najaar twee weekenden afgesloten in noordelijke richting in verband met onderhoudswerkzaamheden. Het gaat om 22 september 21.00 uur tot 25 september 05.00 uur en 29 september 21.00 uur tot 2 oktober 05.00 uur. Definitieve informatie vind je hier.

Vlaketunnel A58 en Dampoortaquaduct N57

Rijkswaterstaat voert naar verwachting dit najaar onderhoud uit aan de Vlaketunnel en het Dampoortaquaduct. De Vlaketunnel zal in de eerste week van november een aantal dagen in beide richtingen afgesloten zijn. In de tweede week van november zal vervolgens het Dampoortaquaduct een aantal dagen afgesloten zijn. Voor de laatste informatie, zie hier en hier.

Doorlopende werkzaamheden

- Afsluitdijk A7
De versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk blijft ook in 2023 hinder voor het wegverkeer opleveren. Voor specifieke informatie, zie hier.

- A7 Ring Groningen
De aanpak van de zuidelijke ring Groningen gaat in 2023 door. Voor specifieke informatie, zie hier.

Grote onderhoudsopgave tot 2030
Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten zijn gebouwd in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw en zijn aan vernieuwing toe. Deze werkzaamheden zullen zorgen voor hinder voor weggebruikers.

- Voor een overzicht van de projecten tot 2025, zie hier.

- In de provincie Zuid-Holland staat tot 2030 de renovatie en vervanging van 13 bruggen, 8 tunnels en 13 wegen op het programma. Voor meer informatie, zie hier. Meer informatie over tunnelrenovaties in Zuid-Holland vind je hier.

- De Van Brienenoordbrug (A16) is met dagelijks ruim 230.000 voertuigen een van de drukste bruggen in Nederland. Ook deze brug is aan vervanging en renovatie toe. Om de hinder voor het verkeer enigszins te beperken worden de grote werkzaamheden uitgevoerd in de zomerperiodes van 2025, 2026 en 2027. Voor meer informatie, zie hier.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.