PostNL doet ervaring op met HVO100

In Leeuwarden en Zwolle rijdt PostNL 6 weken lang met een deel van zijn bestelbussen en vrachtwagens op HVO100, een duurzame brandstof.

In Leeuwarden gaat het om 26 bestelbussen, in Zwolle om 23 vrachtwagens en 20 bestelbussen. De proeflocaties zijn onder meer gekozen omdat daar meer dieselbussen rijden die geschikt zijn voor HVO100. En omdat daar tankstations in de buurt zijn die HVO100 leveren, ook via een hoge snelheidspomp. Dat laatste is noodzakelijk voor de vrachtwagens.

Hernieuwbare diesel

HVO100 staat voor ‘100% Hydrotreated Vegetable Oil’. Het wordt gemaakt door Neste, wereldwijd de grootste producent van deze hernieuwbare diesel. Zij gebruiken hiervoor plantaardige oliën, afval- en restvetten. Zo wordt het gebruikte frituurvet van alle Nederlandse McDonald’s-restaurants door Neste omgezet in HVO100. Deze diesel zorgt voor 90 procent minder CO2-uitstoot in vergelijking met fossiele diesel.

Geproduceerd uit afvalstoffen

TLN stelt dat HVO net als bioLNG – in de transitie naar zero emissie trucks met elektrische aandrijving – een waardevolle alternatieve brandstof is om de CO2-emissies in het transport aanmerkelijk te verminderen. Voor een hoge CO2-reductie is het wel van belang dat de brandstof wordt geproduceerd uit afvalstoffen. Zulke brandstoffen zijn echter relatief schaars door de beperkte beschikbaarheid van geaccepteerde grondstoffen. Tegelijkertijd is de vraag ernaar groot, want ook voor de industrie en de luchtvaart vormt HVO een belangrijke brandstof om op de kortere termijn bij te dragen aan CO2-reductie.

PostNL is zich terdege bewust van deze situatie. Het benadrukt dan ook dat voor de tijdens de test gebruikte HVO100 geen bomen zijn gekapt. Sowieso gebruikt Neste alleen afval- en reststromen voor de productie. Daarmee voldoet het aan de eisen van de Nederlandse Emissieautoriteit.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs