Prijsschommelingen van AdBlue

Oplettende ondernemers hebben het zeker meegekregen: de prijs van AdBlue stuitert al maanden scherp op en neer. Waar de prijs van 100 liter AdBlue lang op een kleine €60 bleef steken, is deze vanaf oktober gestaag gaan stijgen. Ondertussen is de prijs sinds 1 april stabiel op €92. Maar de vraag rijst: hoe kan de prijs opeens zo instabiel zijn?

De prijs steeg in de eerste maanden van 2022 rustig door naar €82. Begin maart springt de prijs plotseling naar €130 per 100 liter. Ondertussen is de prijs sinds 1 april stabiel op €92. Maar hoe kon deze plotselinge prijsstijging ontstaan?

Om dat te kunnen begrijpen, is het goed om uit te leggen wat AdBlue precies is. De doorgewinterde vrachtwagenchauffeur weet maar al te goed dat de moderne diesel-aangedreven vrachtwagen niet rijdt zonder AdBlue. Bij de verbranding van diesel komen grote hoeveelheden stikstofoxide vrij.

AdBlue is een helder mengsel van gedemineraliseerd water en zuiver ureum dat wordt geïnjecteerd in de uitlaatgassen die naar de katalysator van de vrachtwagen worden vervoerd. Dit veroorzaakt een chemische reactie waardoor de stikstofoxide wordt omzet én uitgestoten in de vorm van waterdamp en stikstof. Op deze manier voldoen deze vrachtwagens aan de gestelde uitstootnormen.

Het belangrijkste onderdeel van AdBlue is ureum, een stikstofhoudende organische verbinding. En daar ligt precies een deel van het probleem. Ureum is namelijk ook een belangrijk onderdeel van kunstmest. En door verschillende redenen is de prijs van kunstmest het afgelopen jaar meerdere keren over de kop gegaan.

China, dat ongeveer een tiende van de wereldwijde ureumproductie voor zijn rekening neemt, blokkeerde de export ervan tot juni van dit jaar. Dat deed China om de interne markt te beschermen en lokale boeren te verzekeren van voldoende kunstmest. In omringende landen zorgde dit voor enige paniek. Australië importeert bijvoorbeeld grofweg 80% van zijn ureum uit China, Zuid-Korea zelfs zo’n 97%. Diverse landen moesten daarom halsoverkop op zoek naar nieuwe ureumleveranciers. Dit dreef de prijs wereldwijd op.

Zo was de situatie tot en met begin maart 2022. Verder heeft de invasie van Oekraïne door Rusland gezorgd voor een tweede prijsstijging die we zien vanaf de tweede week van maart. Bij het productieproces van ureum en uiteindelijk AdBlue wordt namelijk gas gebruikt. En ook de gasprijs is sinds de oorlog in Oekraïne explosief gestegen. Hoe de prijs van AdBlue zich in de toekomst verder ontwikkelt, is koffiedik kijken. De gasprijs zal in de nabije toekomst waarschijnlijk niet dalen. Ook is onduidelijk of China het ureumexportverbod opheft of verder verlengt. Voor nu blijft de prijs steken op €92,15 per 100 liter.

Dit artikel verscheen eerder in HUB en is geschreven door TLN-medewerker Mick Evers.

Meer weten?

Contact de expert

Roger van Straaten

Beleidsadviseur

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.