Principeakkoord over nieuwe SOOB-cao

De onderhandelingen tussen sociale partners over een nieuwe SOOB-cao hebben geleid tot een principeakkoord. De cao heeft betrekking op het opleidings- en ontwikkelingsfonds in de sector en loopt van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2027.

Cao-partijen zijn tot overeenstemming gekomen over het ongewijzigd verlengen van de SOOB-cao voor de duur van 5 jaar met daaraan gekoppeld het onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL). De vakbonden gaan het principeakkoord nu eerst voorleggen aan hun achterban. Indien de achterban van de vakbonden hiermee instemt zal begin volgend jaar de cao worden aangemeld en zal algemeen verbindend verklaring worden aangevraagd.

Wensen TLN
Tijdens de onderhandelingsdag, die op 15 december plaatsvond, zijn de standpunten in gemoedelijke sfeer uitgewisseld. De werkgevers gaven aan dat zij graag de SOOB-cao ongewijzigd verlengd zouden willen zien voor de duur van 5 jaar. Tegelijkertijd voegden zij daar de wens aan toe een onderzoek te starten naar de effectiviteit en efficiëntie van STL.

De verwachting is dat de arbeidsmarkt de komende jaren erg krap zal blijven, gaf TLN aan tijdens de onderhandelingen op basis van onderzoek en demografische gegevens. Daarom is het van belang dat dit collectieve probleem voor de sector ook met collectieve middelen wordt opgelost. Daarnaast moet binnen SOOB ingezet worden op opleiding, ontwikkeling van werknemers en duurzame inzetbaarheid.

Inzet van de vakbonden
De werknemersvertegenwoordigers beaamden het belang van SOOB en gaven aan dat zij net als werkgevers de komende jaren willen inzetten op duurzame inzetbaarheid maar geen noodzaak zien de cao daar inhoudelijk op aan te passen. Ook reageerden de vakbonden positief op het door TLN voorgestelde onderzoek.

Meer weten?

Contact de expert

Caroline Blom